| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży II - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży II - WZÓR UMOWY

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.


UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu .......................w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... reprezentowaną przez:

...........................................,

...........................................,

zwaną dalej Sprzedawcą

a

......................................... z siedzibą w .................................... reprezentowaną przez:

...........................................,

...........................................,

zwaną dalej Kupującym


§ 1

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa towary,  wyspecyfikowane w fakturze VAT nr .........................., w celu ich odsprzedaży konsumentom.

2. Kserokopia faktury potwierdzona podpisami przedstawicieli obu stron umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Łączną cenę sprzedaży wymienionych w ust.1 towarów (zwanych dalej towarami) strony ustalają na kwotę .............................. złotych netto. Kupujący zobowiązuje się uiścić ponadto podatek VAT według obowiązującej stawki.

§ 2

1. Kupujący oświadcza, iż znane mu są parametry, stan techniczny, asortyment towarów, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Ponadto Kupujący oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego nabywanych towarów.

§ 3

W momencie wydania towaru Kupującemu w magazynie Sprzedawcy,  na Kupującego przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy.

§ 4

Sprzedawca zapewnia Kupującego, że przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych.

§ 5

1.W momencie wydania towarów, Sprzedawca  wystawi Kupującemu fakturę VAT. Faktura będzie płatna w ciągu 45 dni od dnia jej wystawienia.

2. Strony dopuszczają możliwość rozliczenia poprzez zwrot nie sprzedanych towarów.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,  Sprzedawca w dniu odbioru zwróconych towarów wystawi Kupującemu fakturę korygującą za zwracany towar.

§ 6

W sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 2, zwracany towar powinien znajdować się w tym samym stanie, co w dniu jego sprzedaży. Sprzedawca odmówi przyjęcia towarów uszkodzonych lub wadliwych. 

§ 7

1. Na zabezpieczenie zapłaty ceny kupna towarów, Kupujący składa weksel in blanco z własnego wystawienia.

2. Kupujący upoważnia sprzedawcę do wypełnienia niniejszego weksla na sumę odpowiadającą kwocie należności z tytułu niniejszej umowy wraz z odsetkami zwłoki oraz kosztami. Wekslobiorca może na wekslu umieścić datę płatności według swego uznania. Może on także weksel domicylować.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »