| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Najem i dzierżawa > Umowa dzierżawy lokalu użytkowego - WZÓR UMOWY

Umowa dzierżawy lokalu użytkowego - WZÓR UMOWY

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy lokal użytkowy do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.


Umowa dzierżawy lokalu użytkowego

zawarta w dniu …………………… (data zawarcia umowy) r. w …………………… (miejscowość) pomiędzy:

1) …………………………………… (imię i nazwisko wydzierżawiającego), zamieszkałym w ………………… (miejscowość) przy ul. ………………. (nazwa ulicy, numer domu),

legitymującym się dowodem osobistym ……………………….. (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Wydzierżawiającym,

a

2) ……………………………. (imię i nazwisko dzierżawcy), zamieszkałym w …………………… (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu),

legitymującym się dowodem osobistym ……………………………… (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Dzierżawcą.

§ 1

Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem lokalu użytkowego o powierzchni ……………… m2, położonego w ……………………… (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu), którą oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.

§ 2

Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na nim działalności gospodarczej – ………………………………... (nazwa działalności). Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy może zostać zmienione wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego.

§ 3

Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu dzierżawy, który przyjmuje w dzierżawę z dniem zawarcia umowy.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres ……………… lat.

§ 5

Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ………………….. (słownie: …………………….) zł miesięcznie, płatny z góry do …………………dnia każdego miesiąca.

§ 6

Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy i prowadzoną działalnością gospodarczą – w szczególności koszty energii elektrycznej, wody, wywozu śmieci.

§ 7

Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego.

§ 8

Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot dzierżawy na własny koszt.

§ 9

Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy ani nie obciążać go prawami osób trzecich, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

§ 10

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w razie zalegania przez Dzierżawcę z należnym czynszem przez okres dwóch miesięcy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »