| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o prace projektowe - WZÓR UMOWY

Umowa o prace projektowe - WZÓR UMOWY

Umowa o prace projektowe to umowa zawierana pomiędzy inwestorem a architektem. Przedmiotem takiej umowy jest sporządzenie projektu architektonicznego. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy o dzieło.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o prace projektowe


Umowa o prace projektowe

Zawarta w dniu …………………… (data zawarcia umowy) r. w ……………………… (miejscowość) pomiędzy:


…………………….. (imię i nazwisko), zam. w ………………. (miejscowość), ul. ………………….. (nazwa ulicy, numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………… (seria i numer dowodu), zwanym Zamawiającym,


a


…………………….. (imię i nazwisko), zam. w ………………. (miejscowość), ul. ………………….. (nazwa ulicy, numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………… (seria i numer dowodu),, wpisany na listę samorządu zawodowego architektów pod nr ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………..  zwanym Wykonawcą.


§ 1

1)      Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt ……………………….. o łącznej powierzchni ………………. mkw. na działce o pow. …………. mkw. położonej w …………… przy ul. ………………….. Nieruchomość jest własnością Zamawiającego i stanowi działkę ewidencyjną nr ……….w obrębie ………… gmina ………………………….. (KW …………).

2)      Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w załączniku Nr 1 do umowy.

3)      Koszt budowy na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot tej umowy nie może przekroczyć …………………………………. (słownie: ……………………………) zł.

§ 2

1)      Wykonawca wykona dokumentację projektową z materiałów własnych.

2)      Dokumentacja będzie przekazana Zamawiającemu w czterech egzemplarzach.

§ 3

1)      Wartość wykonanych prac strony oceniają na ………………. (słownie: ……………….) zł.

2)      Do wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.

§ 4

1)      Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości ……….% wartości projektu, tj. ………….. (słownie: …………………….) zł w ciągu trzech dni od podpisania niniejszej umowy na konto nr …………………….

2)      Pozostała część wynagrodzenia za wykonanie projektu zostanie przekazana Wykonawcy ……………….dni po otrzymaniu projektu na ww. numer konta.

§ 5

Wydanie dzieła nastąpi w siedzibie Wykonawcy dnia  …………………….. r.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »