| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Czy funkcjonariuszom Służby Więziennej przysługuje nagroda jubileuszowa?

Czy funkcjonariuszom Służby Więziennej przysługuje nagroda jubileuszowa?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej określa tryb obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej.

  • wszystkie zakończone okresy służby i pracy, wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;
  • inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze;
  • okres studiów w szkole wyższej przewidziany programem nauczania w łącznym wymiarze nie większym niż 5 lat, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia.

Ponadto do stażu jubileuszowego wlicza się, w przypadku ukończenia studiów:

  • w więcej niż jednej szkole wyższej lub na kilku kierunkach studiów - tylko jeden z tych okresów,
  • przed terminem przewidzianym w programie nauczania - okres do uzyskania dyplomu ich ukończenia,
  • w wyższej szkole zawodowej i kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich - oba te okresy- w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza, (z zastrzeżeniem, że do okresu służby wlicza się okres studiów w szkole wyższej przewidziany programem nauczania w łącznym wymiarze nie większym niż 5 lat, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia).

Zobacz również: Dodatkowa praca funkcjonariusza Służby Więziennej

W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozostawania w stosunku pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej, wlicza się zakończone okresy pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w dniu wypłaty nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze - w dniu nabycia prawa do nagrody.

W przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych podstawę obliczenia wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w czynnościach służbowych.

Zobacz również: Nagroda jubileuszowa dla funkcjonariusza celnego

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej wypłacanej po ustaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego stanowi uposażenie w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym na dzień ustania lub wygaśnięcia stosunku służbowego, a jeżeli jest to korzystniejsze - uposażenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody.

1) po 20 latach służby - 75 %,
2) po 25 latach służby - 100 %,
3) po 30 latach służby - 150 %,
4) po 35 latach służby - 200 %,
5) po 40 latach służby - 300 %
- miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »