| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Jak pobrać podatek od świadczeń w naturze, jeżeli pracownik nie uzyskuje przychodów pieniężnych?

Jak pobrać podatek od świadczeń w naturze, jeżeli pracownik nie uzyskuje przychodów pieniężnych?

Pracownica naszej spółki przebywa na zasiłku chorobowym. Zasiłek z tego tytułu będzie jej wypłacał ZUS. Pracownica jest uprawniona do otrzymywania świadczeń w naturze, które są opodatkowane. W tej sytuacji nie będziemy mogli potrącić z jej wynagrodzenia zaliczki na podatek. Czy możemy opła­cić podatek z własnych środków, a potem dochodzić jego zwrotu od pracownika?

Nie powinni Państwo tak postępować. Płatnik, który nie ma faktycznych możliwości pobrania zaliczki, ponieważ w danym miesiącu podatnik nie uzyskał dochodu w formie pieniężnej, nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki z własnych środków, a następnie dochodzenia jej zwrotu od pracownika. Państwa pra­cownica powinna wykazać wartość świadczenia w naturze w rozliczeniu rocznym składanym do urzędu skarbowego, a od sumy dochodów uzyskanych w danym roku obliczyć i opłacić podatek.

Odpowiedzialność za niepobranie zaliczki na podatek lub jej niewpłacenie w terminie, co do zasady, po­nosi płatnik, a tylko wyjątkowo podatnik (taka sytuacja ma miejsce, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej albo podatek nie został pobrany z winy podatnika). Przekazanie zaliczki na podatek dochodowy jest zatem obowiązkiem pracodawcy. Wykazanie w informacji PIT-11 wyłącznie wartości otrzymanego świadczenia (bez pobranej zaliczki na podatek) będzie skutkowało tym, że spółka, jako pracodawca, wywiąże się z roli płatnika w ten sposób, że przychód zostanie opodatkowany przez pracownika w rozliczeniu rocznym.

Zobacz serwis: Czas pracy

Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii nie jest jednak jednoznaczne. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2011 r. (sygn. IPTPB2/415-120/11-3/AKr) uznał, że w sy­tuacji, gdy płatnik nie ma możliwości pobrania zaliczki ze środków podatnika, powinien opłacić ją z wła­snych środków. Inaczej postanowił Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2012 r. (sygn. DD3/033/140/IMD/10/PK-424), w której wskazał, że: (...) jak stanowi art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o któ­rych mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż płatnik jest obowiązany do obliczenia i pobrania za­liczki. Nie wynika natomiast, aby płatnik, który nie ma faktycznych możliwości pobrania tej zaliczki, gdyż w danym miesiącu podatnik nie uzyskał dochodu w formie pieniężnej, był obowiązany zapłacić zaliczkę z własnych środków, a następnie dochodzić jej zwrotu od pracownika. Takie zobowiązanie nie wynika także z innych przepisów ustawy (...).

Zobacz serwis: Pracownik

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »