reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Kiedy należy wypłacić wyrównanie do płacy minimalnej w akordowym systemie wynagradzania?

Kiedy należy wypłacić wyrównanie do płacy minimalnej w akordowym systemie wynagradzania?

Jeden z naszych pracowników (w drugim roku zatrudnienia) wykonujący pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, wynagradzany w systemie akordowym, w grudniu 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni kalendarzowych (8 dni robo­czych). Za ten czas miał prawo do wynagrodzenia chorobowego. Pracownik wypracował w grudniu akord w wysokości 1046,88 zł brutto, natomiast wynagrodzenie chorobowe wyniosło 443,10 zł brutto (łącznie 1489,98 zł). Czy powinniśmy wyrównać wynagrodzenie akordowe do kwoty minimalnego wynagrodzenia?

Nie. Wynagrodzenie uzyskane przez Państwa pracownika przeliczone na godzinę pracy jest wyższe od stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Nie należy zatem wypłacać mu wy­równania do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyrównanie należałoby wypłacić w sytuacji, gdyby stawka godzinowa wynikająca z faktycznie uzyskanego wynagrodzenia okazała się niższa niż wynikająca z wynagrodzenia minimalnego.

Państwa pracownik przepracował w grudniu 104 godziny (do przepracowania miał 168 godzin, 64 godziny przypadały na czas choroby), za które powinien otrzymać wynagrodzenie wynoszące co najmniej 1040 zł. Kwota ta wynika z podzielenia obowiązującego w 2014 r. minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypa­dających do przepracowania w grudniu, a następnie pomnożenia tak ustalonej stawki za godzinę przez liczbę go­dzin przypadających do przepracowania po ich pomniejszeniu o godziny przypadające na czas choroby (1680 zł: 168 godz. = 10 zł; 104 godz. x 10 zł = 1040 zł). Ponieważ Państwa pracownik uzyskał wynagrodzenie akordowe w kwocie 1046,88 zł, tj. wyższe od kwoty 1040 zł, nie powinni Państwo wypłacać mu wyrównania.

Zobacz serwis: Zarobki

W praktyce wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę może być niższe niż kwota obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli jednak po zsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał w danym miesiącu, podlegających uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości wyna­grodzenia, okaże się ono niższe niż 1750 zł lub 1400 zł (w 2015 r.), to pracodawca ma obowiązek wypłaty wyrównania do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dopłata do minimalnego wynagrodzenia nie przy­sługuje za okres zwolnienia lekarskiego. Za ten czas pracownik ma bowiem prawo do wynagrodzenia chorobowego, co do zasady, w wysokości 80%.

Składniki wynagrodzenia podlegające zsumowaniu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia miesięcznego

Wynagrodzenie zasadnicze określone:

 • stałą płacą miesięczną,
 • godzinowo,
 • akordowo,
 • prowizyjnie

Wynagrodzenie za urlop:

 • wypoczynkowy,
 • okolicznościowy

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy wypłacane przez pracodawcę z powodu np.:

 • zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14,
 • krwiodawstwa,
 • przestoju

Dodatki, np.:

 • funkcyjny,
 • stażowy,
 • za szczególne warunki pracy,
 • za pracę w porze nocnej,
 • za posiadane kwalifikacje

Premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe

W styczniu 2015 r. Kamil O., wynagradzany w systemie akordowym, przez 2 dni (16 godzin) przebywał na urlopie wypoczynkowym, natomiast przez 6 dni (4 dni robocze) był niezdolny do pracy wskutek cho­roby i za ten okres uzyskał prawo do wynagrodzenia chorobowego. W styczniu pracownik powinien przepracować 160 godzin, a przepracował 112 godzin. Za ten miesiąc otrzymał wynagrodzenie urlopowe w wysokości 259,20 zł (według stawki godzinowej 16,20 zł) i wynagrodzenie chorobowe w kwocie 255 zł (według stawki 42,50 zł za 1 dzień). Za 14 dni przepracowanych (20 dni - 2 dni urlopu - 4 dni choroby)

Kamil O. otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 621,42 zł. Ustalając, czy pracownik otrzymał gwarantowane wynagrodzenie minimalne, sumę wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia urlopowego, czyli kwotę 880,62 zł (259,20 zł + 621,42 zł) należy porównać z kwotą minimalnego wynagrodzenia usta­lonego proporcjonalnie do liczby dni pracy:

 • stawka godzinowa obliczona z minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1750 zł: 160 godz. = 10,94 zł,
 • stawka godzinowa obliczona z uzyskanego wynagrodzenia: 880,62 zł: 112 godz. = 7,86 zł,
 • różnica między stawkami: 10,94 zł - 7,86 zł = 3,08 zł,
 • kwota wyrównania: 3,08 zł x 112 godz. = 344,96 zł. Pracownikowi należy wypłacić wyrównanie w wysokości 344,96 zł.

Podstawa prawna:

• art. 6 i art. 7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama