| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Wypłata zasiłków > Jakie mamy prawo do świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa na terenie Unii

Jakie mamy prawo do świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa na terenie Unii

Dzięki uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej możemy nie tylko swobodnie wykonywać pracę zarobkową na terenie państw wspólnoty. Zyskaliśmy prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Celem przepisów unijnych jest zapewnienie dostępu do świadczeń pieniężnych związanych z chorobą lub macierzyństwem osobom, które:

 • przemieszczają się,
 • zmieniają pracę,
 • podejmują pracę na własny rachunek w różnych państwach.

Tak jak państwa członkowskie Unii Europejskiej traktowane są także państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein, Szwajcaria.

Zakres świadczeń w razie choroby i macierzyństwa

Świadczeniami pieniężnymi z tytułu choroby i macierzyństwa, które podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce są:

 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
 • zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy.

Informacje o tym, na jakie świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, możemy liczyć w państwach członkowskich oraz jakie są warunki ich nabywania można uzyskać w instytucji właściwej do realizacji tych świadczeń każdego państwa.

Można się także zwrócić do instytucji łącznikowej w zakresie świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w tym państwie. Instytucje właściwe każdego państwa wymienione są w załączniku 2 do Rozporządzenia Rady (EWG) 574/72, a instytucje łącznikowe w załączniku 4 do tego rozporządzenia.

W jakich przypadkach nabywamy prawa do świadczeń

Zapewnione prawo do świadczeń mamy w następujących sytuacjach:

 • Kiedy obywatel polski będzie zatrudniony u zagranicznego pracodawcy, bez względu na to czy zamieszkuje na stałe w Polsce, czy przeniósł swoje miejsce zamieszkania do innego państwa (np. kiedy Polka podlega ustawodawstwu Irlandii z tytułu wykonywania umowy o pracę na rzecz tamtejszego pracodawcy, w przypadku, kiedy urodzi dziecko, nabędzie prawa do świadczeń z tytułu macierzyństwa na podstawie przepisów irlandzkich),
 • W przypadku, gdy obywatel polski wykonuje pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim i podlega przepisom prawnym tego państwa (np. we Włoszech, to będą mu przysługiwały odpowiednio świadczenia pieniężne na wypadek choroby przewidziane przepisami włoskimi),
 • W razie zatrudnienia się w polskiej firmie przez obywatela innego państwa członkowskiego i podlegania tu ubezpieczeniu chorobowemu świadczenia będą przysługiwały na zasadach określonych polskimi przepisami (np. obywatel Niemiec pracuje u polskiego pracodawcy i podlega ustawodawstwu polskiemu, będzie miał prawo do zasiłku opiekuńczego w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad 3 letnim chorym synem),
 • Kiedy obywatel innego państwa członkowskiego będzie prowadził własną działalność gospodarczą w Polsce (np. obywatel czeski prowadzi działalność w Polsce i podlega ustawodawstwu polskiemu, jeżeli zachoruje otrzyma zasiłek z ZUS).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »