Kategorie

Wniosek, Pozew

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co do zasady sądem właściwym do rozpoznania sprawy cywilnej w pierwszej instancji jest sąd rejonowy i to do niego składa się pozwy i wnioski.
Przedstawiamy wzory pozwów i wniosków.
Sprawa cywilna w Polsce może toczyć się bądź w postępowaniu procesowym bądź w postępowaniu nieprocesowym. Do jednego i drugiego stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Obydwa postępowania wykazują jednak pewne różnice.