| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Bezrobotni > Informacje o sytuacji na rynku pracy

Informacje o sytuacji na rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny podał informacje o sytuacji na rynku pracy w poszczególnych województwach. Niestety, ale większość wskaźników nie napawa optymizmem.

W 2009 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5209,1 tys. osób i było o 1,2% niższe niż w 2008 r. Spadek odnotowano w 12 województwach, najgłębszy w woj. warmińsko-mazurskim (o 8,0%) i podkarpackim (o 5,3%). W woj. śląskim, małopolskim, lubelskim i dolnośląskim wystąpił wzrost zatrudnienia (odpowiednio o 1,6%, 1,3%, 0,8% i 0,1%).

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle wyniosło 2455,4 tys. osób i w skali roku zmniejszyło się o 5,5%. Spadek wystąpił we wszystkich województwach, od 9,3%
w woj. podkarpackim do 2,4% w woj. śląskim.

Przeciętne zatrudnienie w budownictwie było wyższe niż przed rokiem o 5,3% i wyniosło 435,7 tys. osób. Wzrost odnotowano w 15 województwach, największy w woj.
dolnośląskim (o 17,6%), a najmniejszy w woj. zachodniopomorskim (o 0,3%). Spadek wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim (o 1,8%).

Przeciętne zatrudnienie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych wyniosło 1092,5 tys. osób i w skali roku zwiększyło się o 2,9%. Wzrost wystąpił w 13 województwach, od 12,8% w woj. lubelskim do 0,2% w woj. świętokrzyskim. Spadek odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim (odpowiednio o 12,7%, 6,6% i 3,8%).

Przeciętne zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii było o 6,7% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 102,2 tys. osób. Wzrost zatrudnionych odnotowano
w 14 województwach; powyżej średniej dla kraju w woj. śląskim (71,8%), dolnośląskim (15,1%), łódzkim i podlaskim (po 13,3%), świętokrzyskim (12,5%), kujawsko-pomorskim (9,8%) i podkarpackim (9,3%). Spadek wystąpił w woj. wielkopolskim i warmińsko - mazurskim (odpowiednio o 9,3% i 3,5%).

Przeciętne zatrudnienie w obsłudze rynku nieruchomości było niższe o 1,9% w stosunku do 2008 r. i wyniosło 88,6 tys. osób. Spadek odnotowano
w 11 województwach; najgłębszy w woj. mazowieckim (o 5,4%). Wzrost wystąpił w woj. podkarpackim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i kujawsko-
-pomorskim (odpowiednio o 10,8%, 4,3%, 0,6%, 0,3% i 0,1%).

Przeciętne zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej było o 10,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 140,9 tys. osób. Wzrost wystąpił w 12 województwach, największy w woj. śląskim (o 33,0%), dolnośląskim (o 23,2%) i zachodniopomorskim (o 20,0%), a najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 0,6%). Spadek odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim (odpowiednio o 6,7% i 0,4%).

Przeciętne zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej było o 0,7% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 265,4 tys. osób. Wzrost wystąpił w 12 województwach, od 16,9% w woj. świętokrzyskim do 0,5% w woj. pomorskim. Spadek wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim (odpowiednio o 12,4%, 5,5%, 4,1% i 4,0%).

W okresie czterech kwartałów 2009 r. na rynku pracy nadal utrzymywały się obserwowane już od trzeciego kwartału 2008 r. tendencje mniej korzystne (jedynie
w II kwartale 2009 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do I kwartału

2009 r.). Zarówno dla wartości ogółem, jak i dla większości kategorii bezrobotnych odnotowano wzrost bezrobocia w porównaniu z 2008 r. W porównaniu z grudniem 2008 r. zmniejszyła się liczba osób pozostających bez pracy dłużej niż rok; odnotowano dalszy wzrost stopy bezrobocia.

W końcu grudnia 2009 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1892,7 tys. osób bezrobotnych, tj. o 418,9 tys. (o 28,4%) więcej niż w 2008 r. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych koncentrowało się na obszarze województw: mazowieckiego (224,5 tys.), śląskiego (168,4 tys.) i dolnośląskiego (146,3 tys.).

W skali roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych – największy w woj. pomorskim (o 47,9%), wielkopolskim (o 46,1%) i śląskim (o 37,2%), a najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 7,9%).

W 2009 r. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 3083,8 tys. osób i była o 607,2 tys. (o 24,5%) większa niż przed rokiem. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, ale ich udział w nowo zarejestrowanych zmniejszył się w stosunku do 2008 r. (o 2,4 pkt proc.) i wyniósł 77,9%. Zmniejszył się w ujęciu rocznym również udział osób dotychczas niepracujących z 27,4% do 24,8%.

Zobacz też: Oferty pracy

Z ewidencji bezrobotnych skreślono 2664,8 tys. osób (tj. o 3,1% mniej niż przed rokiem), w tym 38,0% ogółu bezrobotnych stanowili wykreśleni z ewidencji z powodu
podjęcia pracy. We wszystkich województwach była to nadal główna przyczyna wyrejestrowania się.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2009 r. wyniosła przeciętnie w kraju 11,9% i była o 2,4 pkt proc. wyższa niż przed rokiem (o 1,0 pkt proc. więcej niż na koniec września br.). Wzrost stopy bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich województwach od 3,6 pkt proc. w woj. pomorskim do 0,8 pkt proc. w woj. świętokrzyskim.

Rozpiętość stopy bezrobocia kształtowała się na poziomie od 9,0% w woj. mazowieckim do 20,2% w woj. warmińsko-mazurskim. Do województw o najwyższej stopie bezrobocia należały także: zachodniopomorskie (16,5%), lubuskie (15,9%), kujawsko-pomorskie (15,8%) i podkarpackie (15,5%). Średniej dla kraju nie przekroczyły natomiast, poza woj. mazowieckim, województwa: wielkopolskie (9,1%), śląskie (9,2%), małopolskie (9,7%) i łódzkie (11,6%).

W końcu grudnia 2009 r. najwyższą stopę napływu bezrobotnych zarejestrowano w woj. warmińsko-mazurskim (2,7%) oraz lubuskim i zachodniopomorskim (po 2,5%),natomiast najniższą w woj. mazowieckim i małopolskim (odpowiednio 1,0% i 1,2%). Populacja zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w kraju w końcu grudnia 2009 r. wyniosła 966,4 tys. osób i w skali roku wzrosła o 133,0 tys. osób, tj. o 16,0% (przed rokiem spadek o 18,1%). Wzrost liczby bezrobotnych kobiet wystąpił w 15 województwach, od 6,5% w woj. lubelskim do 29,1% w woj. wielkopolskim. W województwie świętokrzyskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 1,8%.

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem obniżył się we wszystkich województwach, od 9,6 pkt proc. w woj. pomorskim do 3,5 pkt proc. w woj. łódzkim (średnio w kraju spadek o 5,5 pkt proc. – z 56,6% do 51,1%). Największy udział bezrobotnych kobiet odnotowano w woj. wielkopolskim (54,7%), kujawsko-pomorskim (53,8) i śląskim (53,4%), a w 4 województwach – podlaskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim – bezrobotne kobiety stanowiły poniżej połowy populacji bezrobotnych (odpowiednio 46,0%, 48,1%, 49,0% i 49,5%).

W końcu grudnia 2009 r. bez pracy dłużej niż 1 rok pozostawało 488,9 tys. osób bezrobotnych. W stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych, stanowili oni przeciętnie w kraju 25,8%. Najwyższy udział tej grupy bezrobotnych zanotowano w woj. podkarpackim (33,6%), a najniższy – w woj. pomorskim (18,5%).W porównaniu do grudnia 2008 r. liczba osób bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok zmniejszyła się w 8 województwach. Największy spadek zanotowano w woj. świętokrzyskim (o 20,9%), a najmniejszy w woj. kujawsko-pomorskim (o 1,4%) – przy średniej dla kraju – 2,5%.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK