| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Bezrobotni > Informacje o sytuacji na rynku pracy

Informacje o sytuacji na rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny podał informacje o sytuacji na rynku pracy w poszczególnych województwach. Niestety, ale większość wskaźników nie napawa optymizmem.

W 2009 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5209,1 tys. osób i było o 1,2% niższe niż w 2008 r. Spadek odnotowano w 12 województwach, najgłębszy w woj. warmińsko-mazurskim (o 8,0%) i podkarpackim (o 5,3%). W woj. śląskim, małopolskim, lubelskim i dolnośląskim wystąpił wzrost zatrudnienia (odpowiednio o 1,6%, 1,3%, 0,8% i 0,1%).

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle wyniosło 2455,4 tys. osób i w skali roku zmniejszyło się o 5,5%. Spadek wystąpił we wszystkich województwach, od 9,3%
w woj. podkarpackim do 2,4% w woj. śląskim.

Przeciętne zatrudnienie w budownictwie było wyższe niż przed rokiem o 5,3% i wyniosło 435,7 tys. osób. Wzrost odnotowano w 15 województwach, największy w woj.
dolnośląskim (o 17,6%), a najmniejszy w woj. zachodniopomorskim (o 0,3%). Spadek wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim (o 1,8%).

Przeciętne zatrudnienie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych wyniosło 1092,5 tys. osób i w skali roku zwiększyło się o 2,9%. Wzrost wystąpił w 13 województwach, od 12,8% w woj. lubelskim do 0,2% w woj. świętokrzyskim. Spadek odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim (odpowiednio o 12,7%, 6,6% i 3,8%).

Przeciętne zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii było o 6,7% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 102,2 tys. osób. Wzrost zatrudnionych odnotowano
w 14 województwach; powyżej średniej dla kraju w woj. śląskim (71,8%), dolnośląskim (15,1%), łódzkim i podlaskim (po 13,3%), świętokrzyskim (12,5%), kujawsko-pomorskim (9,8%) i podkarpackim (9,3%). Spadek wystąpił w woj. wielkopolskim i warmińsko - mazurskim (odpowiednio o 9,3% i 3,5%).

Przeciętne zatrudnienie w obsłudze rynku nieruchomości było niższe o 1,9% w stosunku do 2008 r. i wyniosło 88,6 tys. osób. Spadek odnotowano
w 11 województwach; najgłębszy w woj. mazowieckim (o 5,4%). Wzrost wystąpił w woj. podkarpackim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i kujawsko-
-pomorskim (odpowiednio o 10,8%, 4,3%, 0,6%, 0,3% i 0,1%).

Przeciętne zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej było o 10,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 140,9 tys. osób. Wzrost wystąpił w 12 województwach, największy w woj. śląskim (o 33,0%), dolnośląskim (o 23,2%) i zachodniopomorskim (o 20,0%), a najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 0,6%). Spadek odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim (odpowiednio o 6,7% i 0,4%).

Przeciętne zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej było o 0,7% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 265,4 tys. osób. Wzrost wystąpił w 12 województwach, od 16,9% w woj. świętokrzyskim do 0,5% w woj. pomorskim. Spadek wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim (odpowiednio o 12,4%, 5,5%, 4,1% i 4,0%).

W okresie czterech kwartałów 2009 r. na rynku pracy nadal utrzymywały się obserwowane już od trzeciego kwartału 2008 r. tendencje mniej korzystne (jedynie
w II kwartale 2009 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do I kwartału

2009 r.). Zarówno dla wartości ogółem, jak i dla większości kategorii bezrobotnych odnotowano wzrost bezrobocia w porównaniu z 2008 r. W porównaniu z grudniem 2008 r. zmniejszyła się liczba osób pozostających bez pracy dłużej niż rok; odnotowano dalszy wzrost stopy bezrobocia.

W końcu grudnia 2009 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1892,7 tys. osób bezrobotnych, tj. o 418,9 tys. (o 28,4%) więcej niż w 2008 r. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych koncentrowało się na obszarze województw: mazowieckiego (224,5 tys.), śląskiego (168,4 tys.) i dolnośląskiego (146,3 tys.).

W skali roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych – największy w woj. pomorskim (o 47,9%), wielkopolskim (o 46,1%) i śląskim (o 37,2%), a najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 7,9%).

W 2009 r. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 3083,8 tys. osób i była o 607,2 tys. (o 24,5%) większa niż przed rokiem. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, ale ich udział w nowo zarejestrowanych zmniejszył się w stosunku do 2008 r. (o 2,4 pkt proc.) i wyniósł 77,9%. Zmniejszył się w ujęciu rocznym również udział osób dotychczas niepracujących z 27,4% do 24,8%.

Zobacz też: Oferty pracy

Z ewidencji bezrobotnych skreślono 2664,8 tys. osób (tj. o 3,1% mniej niż przed rokiem), w tym 38,0% ogółu bezrobotnych stanowili wykreśleni z ewidencji z powodu
podjęcia pracy. We wszystkich województwach była to nadal główna przyczyna wyrejestrowania się.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2009 r. wyniosła przeciętnie w kraju 11,9% i była o 2,4 pkt proc. wyższa niż przed rokiem (o 1,0 pkt proc. więcej niż na koniec września br.). Wzrost stopy bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich województwach od 3,6 pkt proc. w woj. pomorskim do 0,8 pkt proc. w woj. świętokrzyskim.

Rozpiętość stopy bezrobocia kształtowała się na poziomie od 9,0% w woj. mazowieckim do 20,2% w woj. warmińsko-mazurskim. Do województw o najwyższej stopie bezrobocia należały także: zachodniopomorskie (16,5%), lubuskie (15,9%), kujawsko-pomorskie (15,8%) i podkarpackie (15,5%). Średniej dla kraju nie przekroczyły natomiast, poza woj. mazowieckim, województwa: wielkopolskie (9,1%), śląskie (9,2%), małopolskie (9,7%) i łódzkie (11,6%).

W końcu grudnia 2009 r. najwyższą stopę napływu bezrobotnych zarejestrowano w woj. warmińsko-mazurskim (2,7%) oraz lubuskim i zachodniopomorskim (po 2,5%),natomiast najniższą w woj. mazowieckim i małopolskim (odpowiednio 1,0% i 1,2%). Populacja zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w kraju w końcu grudnia 2009 r. wyniosła 966,4 tys. osób i w skali roku wzrosła o 133,0 tys. osób, tj. o 16,0% (przed rokiem spadek o 18,1%). Wzrost liczby bezrobotnych kobiet wystąpił w 15 województwach, od 6,5% w woj. lubelskim do 29,1% w woj. wielkopolskim. W województwie świętokrzyskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 1,8%.

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem obniżył się we wszystkich województwach, od 9,6 pkt proc. w woj. pomorskim do 3,5 pkt proc. w woj. łódzkim (średnio w kraju spadek o 5,5 pkt proc. – z 56,6% do 51,1%). Największy udział bezrobotnych kobiet odnotowano w woj. wielkopolskim (54,7%), kujawsko-pomorskim (53,8) i śląskim (53,4%), a w 4 województwach – podlaskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim – bezrobotne kobiety stanowiły poniżej połowy populacji bezrobotnych (odpowiednio 46,0%, 48,1%, 49,0% i 49,5%).

W końcu grudnia 2009 r. bez pracy dłużej niż 1 rok pozostawało 488,9 tys. osób bezrobotnych. W stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych, stanowili oni przeciętnie w kraju 25,8%. Najwyższy udział tej grupy bezrobotnych zanotowano w woj. podkarpackim (33,6%), a najniższy – w woj. pomorskim (18,5%).W porównaniu do grudnia 2008 r. liczba osób bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok zmniejszyła się w 8 województwach. Największy spadek zanotowano w woj. świętokrzyskim (o 20,9%), a najmniejszy w woj. kujawsko-pomorskim (o 1,4%) – przy średniej dla kraju – 2,5%.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK