| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Praca > Pracodawca > Co obejmuje zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

Co obejmuje zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone poniżej może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot poniesionych kosztów w związku z przystosowaniem stanowiska pracy dla pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Warto jednak zaznaczyć, że pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska obejmuje następujące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

 • zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska,
 • wytworzenie środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy,

w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.

Po zakończeniu negocjacji odpowiednio starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) albo Prezes Zarządu Funduszu zawiera umowę z pracodawcą.

Zobacz: Czym są Społeczne Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Uruchomienie środków Funduszu następuje po przedłożeniu, odpowiednio staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) lub Prezesowi Zarządu Funduszu, stosownych do przedmiotu umowy dokumentów, a w szczególności:

 • isty pracowników zatrudnionych odpowiednio: na przystosowanych stanowiskach pracy, w zaadaptowanych pomieszczeniach zakładu, przy zaadaptowanych lub nabytych urządzeniach ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • rozliczenia i zestawienia kosztów odpowiednio: przystosowania stanowiska, zaadaptowania pomieszczeń, zaadaptowania lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • rozpoznania, jeżeli zostało przeprowadzone, oraz faktury, rachunku lub dowodu zapłaty za rozpoznanie;
 • faktur, rachunków i dowodów zapłaty lub umów potwierdzających poniesione koszty odpowiednio: przystosowania stanowiska, zaadaptowania pomieszczeń, zaadaptowania lub nabycia urządzeń;
 • skierowań dla osób niepełnosprawnych wydanych przez powiatowy urząd pracy;
 • kopii umów o pracę zawartych z osobami niepełnosprawnymi;
 • kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników;
 • zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne, wydanych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem;
 • zaświadczeń o zasadności udzielania pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu, o którym mowa w art. 26d ust. 1 ustawy, wydanych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem;
 • kopii zawartych z pracownikami umów o sprawowanie opieki nad pracownikami niepełnosprawnymi;
 • oceny technicznej rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną w przypadku: wytworzenia środka trwałego systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy, zakupu sprzętu używanego;
 • wypisu z ewidencji środków trwałych.

Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Zobacz również serwis: Praca

 • Art. 26 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK