| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Jakie obowiązki ma pracownik

Jakie obowiązki ma pracownik

Zgodne przepisami Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Obowiązki pracownika:
• przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
• przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
• przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
• dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (tzw. tajemnica przedsiębiorstwa),
• przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
• przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Zobacz również serwis: Pracownik przed sądem

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa odnajdziemy w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej:
• informacje techniczne,
• informacje technologiczne,
• organizacyjne przedsiębiorstwa lub
• inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Pracodawca (w umowie o pracę, regulaminie pracy lub w piśmie wystosowanym do pracownika ) powinien poinformować pracownika, których informacji nie można ujawniać do wiadomości publicznej.

Pracownik, który wbrew zakazowi udostępnił poufne dane podlega odpowiedzialności cywilnej, jak i odpowiedzialności karnej. Należy również zaznaczyć, że interes pracodawcy chronią także przepisy, Kodeksu cywilnego (np. art. 415 i 439 K.c.) lub przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 189 K.p.c.).
Tajemnica określona w odrębnych przepisach dotyczy:

1. Tajemnicy państwowej
W rozumieniu Ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych objęte tajemnicą państwową mogą być m.in.:
• prace badawczo-rozwojowe o szczególnie istotnym znaczeniu dla interesu gospodarczego państwa, zlecone przez ministrów i inne centralne organy państwowe.
• planowanie, realizacja, wyniki badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych o szczególnie ważnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa,
• lokalizacja, rodzaj i przeznaczenie oraz właściwości techniczno-ochronne budownictwa specjalnego,
• zadania bojowe Sił Zbrojnych i związków operacyjnych,
• projekty wynalazcze uznane za tajne zgodnie z przepisami prawa o własności przemysłowej,
• technologia produkcji i system zabezpieczeń znaków akcyzy w przedsiębiorstwach wytwarzających te znaki,
• wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego - do czasu ich podania do publicznej wiadomości,
• organizacja i funkcjonowanie poczty dyplomatycznej.

2. Tajemnicy służbowej
Tajemnice służbowe to informacje, które pracownik może uzyskać w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą lub działalnością, np.
• tajemnicę bankową,
• tajemnicę wynalazczą,
• tajemnicę dziennikarską,
• tajemnicę skarbową,
• tajemnicę handlową,
• tajemnicę lekarską,
• tajemnicę telekomunikacyjną.

Zobacz również serwis: Praca kobiet

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503)
Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r., Nr.196, poz.1631)

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK