REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-590/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-451/14, Fujikura/Komisja, wniesione w dniu 20 września 2018 r. przez Fujikura Ltd

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-594/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-356/15, Republika Austrii / Komisja Europejska, wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez Republikę Austrii

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-596/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-439/14: LS Cable & System/Komisja, wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez LS Cable & System Ltd

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-597/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 lipca 2018 r. w sprawie T-680/14: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej i in., wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez Radę Unii Europejskiej

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-598/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 lipca 2018 r. w sprawie T-786/14: Eleni Pavlikka Bourdouvali i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej i in., wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez Radę Unii Europejskiej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-601/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-475/14: Prysmian and Prysmian Cavi e Sistemi/Komisja, wniesione w dniu 24 września 2018 r. przez Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-603/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 lipca 2018 r. w sprawie T-680/13: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej i in., wniesione w dniu 24 września 2018 r. przez Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC i in.

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-604/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 lipca 2018 r. w sprawie T-786/14: Eleni Pavlikka Bourdouvali i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej i in., wniesione w dniu 24 września 2018 r. przez Eleni Pavlikka Bourdouvali i in.

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-606/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-449/14: Nexans France and Nexans/Komisja, wniesione w dniu 24 września 2018 r. przez Nexans France, Nexans

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-607/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-447/14: NKT Verwaltungs and NKT/Komisja, wniesione w dniu 24 września 2018 r. przez NKT Verwaltungs GmbH, dawniej nkt cables GmbH, NKT A/S, dawniej NKT Holding A/S

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-619/18: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2018 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-620/18: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2018 r. - Węgry / Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-628/18: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Słowenii

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-637/18: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2018 r. - Komisja Europejska / Węgry

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-644/18: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Włoska

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-128/14: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Daimler/Komisja [Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty związane z postępowaniem wszczętym na podstawie art. 29 dyrektywy 2007/46/WE zezwalającej państwu członkowskiemu na odmowę rejestracji pojazdów stanowiących poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego lub mających bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne lub zdrowie publiczne - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony czynności kontroli, dochodzenia i audytu - Ogólne domniemanie - Konwencja z Aarhus - Odmowa dostępu do akt - Artykuł 41 karty praw podstawowych]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-574/14: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2018 r. - EAEPC/Komisja [Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Handel równoległy produktami leczniczymi - Porozumienie wprowadzające rozróżnienie między cenami mającymi zastosowanie do odsprzedaży w Hiszpanii i wyższymi cenami fakturowanymi w przypadku wywozu do innych państw członkowskich - Wniosek o ponowne zbadanie skargi po wydaniu wyroków przez Trybunał i Sąd - Artykuł 266 TFUE - Odrzucenie skargi do Komisji - Brak interesu Unii - Zaprzestanie praktyki antykonkurencyjnej - Brak utrzymujących się skutków antykonkurencyjnych - Rozpatrzenie sprawy przez organ ochrony konkurencji państwa członkowskiego - Obowiązki w zakresie badania skargi złożonej do Komisji - Artykuł 105 TFUE - Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Uprawnienia procesowe podmiotu składającego skargę do Komisji - Obowiązek uzasadnienia]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-288/15: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - Ezz i in. / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Egipcie - Zamrożenie środków finansowych - Dopuszczalność - Cele - Kryteria umieszczenia w wykazie nazwisk osób objętych środkami ograniczającymi - Pozostawienie nazwisk skarżących w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi - Podstawa faktyczna - Zarzut niezgodności z prawem - Podstawa prawna - Proporcjonalność - Prawo do rzetelnego procesu - Domniemanie niewinności - Prawo do dobrej administracji - Naruszenie prawa - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo własności - Prawo do obrony - Prawo do skutecznej ochrony sądowej)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-43/16: Wyrok Sądu z dnia 9 października 2018 r. - 1&1 Telecom / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Koncentracje - Detaliczny rynek usług telefonii ruchomej i hurtowy rynek dostępu i rozpoczynania połączeń w Niemczech - Nabycie E-Plus przez Telefónica Deutschland - Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z funkcjonowaniem porozumienia EOG - Wdrożenie pakietu ostatecznych zobowiązań dotyczącego non-MNO - Akty niepodlegające zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-62/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2018 r. - Puma / EUIPO - Doosan Machine Tools (PUMA) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PUMA - Wcześniejsze graficzne międzynarodowe znaki towarowe PUMA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-93/16: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2018 r. - Rheinmetall Waffe Munition / EUIPO (VANGUARD) Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy VANGUARD - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru opisowego - Charakter odróżniający - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-272/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. -Grecja / Komisja EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki dokonane przez Republikę Grecką - Ryczałtowe korekty finansowe - Jednorazowe korekty finansowe - System pomocy obszarowej - Pojęcie pastwisk trwałych - Przesłanki zastosowania korekty ryczałtowej wynoszącej 25 % - Korekta ryczałtowa wynosząca 10 % - Korekta ryczałtowa wynosząca 5 % - Artykuł 31 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 - Kontrole kluczowe - Kontrole uzupełniające - Środki wieloletnie - Projekty długoterminowe

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-328/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Paice / EUIPO - Blackmore (DEEP PURPLE) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego DEEP PURPLE - Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy DEEP PURPLE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) - Brak ryzyka mylącego przedstawienia

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-344/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Blackmore / EUIPO - Paice (DEEP PURPLE) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego DEEP PURPLE - Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy DEEP PURPLE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) - Brak ryzyka mylącego przedstawienia - Artykuł 177 § 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Sądem - Niedopuszczalność

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-345/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Blackmore / EUIPO - Paice (DEEP PURPLE) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego DEEP PURPLE - Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy DEEP PURPLE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenie (UE) 2017/1001] - Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) - „Goodwill” - Uchybienie wymogom formalnym - Artykuł 177 ust. 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Sądem - Niedopuszczalność

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA