REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-463/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2018 r. - Portugalia / Komisja [EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Pomoc obszarowa - Zmniejszenia lub wykluczenia z płatności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności - Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 - Rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 - Rozporządzenie (WE) nr 885/2006 - Proporcjonalność]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-546/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Tataram / Komisja [Służba publiczna - Urzędnicy - Dostosowanie wynagrodzeń - Rozporządzenie (UE) nr 423/2014 - Rozliczenie wynagrodzenia - Termin do wniesienia skargi - Prekluzja - Niedopuszczalność]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-615/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - PD / EBI Służba publiczna - Personel EBI - Mobbing - Całkowita i trwała niezdolność do pracy - Wniosek o uznanie zawodowego podłoża choroby - Skarga wniesiona przed zakończeniem postępowania w sprawie uznania zawodowego podłoża choroby - Niedopuszczalność

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-682/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2018 r. - Francja / Komisja [EFRG - Pomoc obszarowa - Postępowanie w sprawie zawieszenia płatności miesięcznych na rzecz państwa członkowskiego - Artykuł 41 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 - Elementy kluczowe krajowego systemu kontroli - Stwierdzone niedociągnięcia - Plan działania zawierający wskaźniki wyraźnego postępu ustanowione w drodze konsultacji z Komisją - Proporcjonalność]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-884/16: Wyrok Sądu z dnia 9 października 2018 r. - Multiconnect / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Koncentracje - Detaliczny rynek usług telefonii ruchomej i hurtowy rynek dostępu i rozpoczynania połączeń w Niemczech - Nabycie E Plus przez Telefónica Deutschland - Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z funkcjonowaniem porozumienia EOG - Wdrożenie pakietu ostatecznych zobowiązań dotyczącego non-MNO - Akty niepodlegające zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-885/16: Wyrok Sądu z dnia 9 października 2018 r. - Mass Response Service / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Koncentracje - Detaliczny rynek usług telefonii ruchomej i hurtowy rynek dostępu i rozpoczynania połączeń w Niemczech - Nabycie E Plus przez Telefónica Deutschland - Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z funkcjonowaniem porozumienia EOG - Wdrożenie pakietu ostatecznych zobowiązań dotyczącego non-MNO - Akty niepodlegające zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-914/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Proof IT/EIGE (Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Zapotrzebowanie na usługi podzielone na dwie części - Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania - Utrzymanie i aktualizacja narzędzi i zasobów statystycznych - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Kryteria udzielenia zamówienia - Przejrzystość - Równość traktowania - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność pozaumowna)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-12/17: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - Mellifera / Komisja (Ochrona konsumentów - Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1056 - Rozporządzenie wykonawcze w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosatu - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej - Artykuł 2 ust. 1 lit. g) i art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 - Środek o charakterze indywidualnym - Konwencja z Aarhus)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-17/17: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Constantinescu/Parlament (Służba publiczna - Urzędnicy - Edukacja - Przyjęcie do świetlicy - Decyzja o zapisaniu dziecka do innej świetlicy niż świetlica, do której było wcześniej zapisane - Błędne oznaczenie w skardze strony pozwanej - Niedopuszczalność - Odpowiedzialność)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-24/17: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2018 r. - LA Superquimica / EUIPO - D-Tack (D-TACK) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego D-TACK - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy TACK - Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego - Używanie w postaci innej niż został zarejestrowany - Oddalenie sprzeciwu - Artykuł 15 ust. 1akapit drugi lit. a) i art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 akapit drugi li. a) i art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Zasada 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nro2868/1995 [obecnie art. 8 ust. 1 i 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-70/17: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - - TenneT Holding / EUIPO - Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego NorthSeaGrid - Wcześniejsze, graficzny i słowny, unijne znaki towarowe nationalgrid - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-116/17: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - Spiegel-Verlag Rudolf Augstein i Sauga / EBC (Dostęp do dokumentów - Decyzja 2004/258/WE - Dokumenty dotyczące długu publicznego i deficytu budżetowego państwa członkowskiego - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący polityki gospodarczej Unii i państwa członkowskiego)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-120/17: Wyrok Sądu z dnia 11 października 2018 r. - M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon / EUIPO (fluo.) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego fluo. - Częściowa odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-150/17: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Asolo/EUIPO - Red Bull (FLÜGEL) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy FLÜGEL - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe…VERLEIHT FLÜGEL i RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL - Względne podstawy odmowy rejestracji - Utrata roszczenia w wyniku tolerowania - Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 61 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Brak podobieństwa towarów - Artykuł 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] - Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]}

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-186/17: Wyrok Sądu z dnia 3 października 2018 r. - Unipreus / EUIPO - Wallapop (wallapop) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego wallapop - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy wala w - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Podobieństwo usług

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-219/17: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - M J Quinlan & Associates / EUIPO - Intersnack Group (Kształt kangura) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Trójwymiarowy znak towarowy tworzony przez kształt kangura - Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] - Dowód rzeczywistego używania - Charakter używania

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-313/17: Wyrok Sądu z dnia 3 października 2018 r. - Wajos / EUIPO (Kształt pojemnika) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego - Kształt pojemnika - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-374/17: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2018 r. - Cuervo y Sobrinos 1882 / EUIPO - A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe CUERVO Y SOBRINO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo towarów - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Zła wiara - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-435/17: Wyrok Sądu z dnia 25 września 2018 r. - Grendene / EUIPO - Hipanema (HIPANEMA) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy HIPANEMA - Wcześniejsze graficzne, krajowy i unijny, znaki towarowe Ipanema i iPANEMA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak podobieństwa towarów - Komplementarność estetyczna - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-448/17: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - Sevenfriday / EUIPO - Seven (SEVENFRIDAY) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SEVENFRIDAY - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SEVEN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-449/17: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - Sevenfriday / EUIPO - Seven (SEVENFRIDAY) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SEVENFRIDAY - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SEVEN - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Wcześniejszy graficzny znak towarowy 7SEVEN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-427/17: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - Wilhelm Sihn jr. / EUIPO - in-edit (Camele’on) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Camele’on - Wcześniejsze słowne, międzynarodowy i krajowy, znaki towarowe CHAMELEON - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak podobieństwa - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-561/17: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2018 r. - L-Shop-Team / EUIPO (bags2GO) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego bags2GO - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-595/17: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. - Demp / EUIPO (Połączenie kolorów żółtego i szarego) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez kombinację kolorów żółtego i szarego - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-632/17: Wyrok Sądu z dnia 9 października 2018 r. - Erdősi Galcsikné / Komisja Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące postępowania EU Pilot nr 8572/16 CHAP(2015) 00353 - Odmowa dostępu - Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1049/2001 - Wyjątek dotyczący ochrony celów dochodzenia - Ogólne domniemanie poufności - Nadrzędny interes publiczny

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA