REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona)”[COM(2016) 590 final - 2016/0288 (COD)]

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej”(COM(2016) 591 final - 2016/0286 (COD))

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych”[COM(2016) 589 final - 2016/0287(COD)]

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Sieć 5G dla Europy: plan działania«”[COM(2016) 588 final]

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich”[COM(2016) 662 final - 2016/0325 (COD)]

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8428 - CVC/Żabka Polska)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8442 - Ardian/Groupe Prosol)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca decyzję ERRS/2011/1 ustanawiającą regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2017/2)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8408 - Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8379 - SGID/Hellenic Republic/IPTO) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8462 - KKR/CDPQ/USI Insurance Services) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8413 - Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/Engie PV Sanguinet)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8430 - AÜW/Siemens/Egrid)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec ADRIA Way (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Decyzja o zamknięciu postępowania w sprawie istniejącej pomocy w związku z przyjęciem odpowiednich środków przez państwo EFTA

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac w odniesieniu do przyznania pomocy finansowej w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014-2020 (Decyzja Komisji (C(2017) 2109))

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 22 września 2016 r. w sprawie E-29/15 - Sorpa bs. przeciwko Urzędowi Ochrony Konkurencji (Nadużywanie pozycji dominującej - Pojęcie przedsiębiorstwa - Spółdzielnie utworzone przez gminy - Gospodarowanie odpadami - Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym - Stosowanie wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych - Dyskryminacja cenowa)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Wniosek do Trybunału EFTA z dnia 27 września 2016 r. o wydanie opinii doradczej wniesiony przez Borgarting lagmannsrett w sprawie Yara International ASA przeciwko rządowi Norwegii, reprezentowanemu przez Ministerstwo Finansów (Sprawa E-15/16)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Wniosek do Trybunału EFTA z dnia 24 października 2016 r. o wydanie opinii doradczej złożony przez Frostating lagmannsrett w sprawie Fosen-Linjen AS przeciwko AtB AS (Sprawa E-16/16)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych - Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8431 - OMERS/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8388 - Ares/Baupost/Nova Eventis) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA