REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-279/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 28 kwietnia 2021 r., X / Udlændingenævnet

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-287/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 5 maja 2021 r. – FC / FTI Touristik GmbH

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-280/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 30 kwietnia 2021 r. – P.I / Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-288/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 24 lutego 2021 r. w sprawie T-108/18, Universität Koblenz-Landau / Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, wniesione w dniu 5 maja 2021 r. przez Universität Koblenz-Landau

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-291/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 7 maja 2021 r. – Starkinvest SRL

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa C-297/21: Wniosek w wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Tribunale Ordinario di Firenze (Włochy) w dniu 10 maja 2021 r. – XXX.XX / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa C-342/21: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2021 r. – Komisja Europejska / Republika Słowacka

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa C-303/21: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2021 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-769/16: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2021 r. – Picard / Komisja [Służba publiczna – Personel kontraktowy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Przepisy przejściowe dotyczące niektórych sposobów obliczania uprawnień emerytalnych – Zmiana warunków zatrudnienia w następstwie podpisania nowej umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego – Pojęcie „bycia zatrudnionym”]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-223/18: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2021 r. – Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Komisja [Pomoc państwa – Usługi zdrowotne – Dotacje bezpośrednie przyznane szpitalom publicznym w regionie Lacjum (Włochy) – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt regulacyjny niewymagający przyjęcia środków wykonawczych – Bezpośrednie oddziaływanie – Dopuszczalność – Obowiązek uzasadnienia – Pojęcie działalności gospodarczej]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-854/19: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2021 r. – Franz Schröder / EUIPO – RDS Design (MONTANA) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy MONTANA – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Badanie stanu faktycznego z urzędu – Dopuszczenie dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-855/19: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2021 r. – Franz Schröder / EUIPO – RDS Design (MONTANA) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy MONTANA – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Badanie stanu faktycznego z urzędu – Dopuszczenie dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-856/19: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2021 r. – Franz Schröder / EUIPO – RDS Design (MONTANA) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy MONTANA – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Badanie stanu faktycznego z urzędu – Dopuszczenie dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-17/20: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2021 r. – adp Gauselmann / EUIPO – Gameloft (GAMELAND) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GAMELAND – Wcześniejszy unijny znak towarowy Gameloft – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Ograniczenie wykazu usług objętych zgłoszeniem]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-177/20: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2021 r. – Himmel / EUIPO – Ramirez Monfort (Hispano Suiza) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Hispano Suiza – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HISPANO SUIZA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-183/20: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2021 r. – Schneider / EUIPO – Raths (Teslaplatte) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy Teslaplatte – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-233/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 maja 2021 r. – Rochem Group / EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-261/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 maja 2021 r. – Rochem Group / EUIPO – Rochem Marine (ROCHEM) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-262/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 maja 2021 r. – Rochem Group / EUIPO – Rochem Marine (ROCHEM) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-263/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 maja 2021 r. – Rochem Group / EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-328/20: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2021 r. – Electrodomesticos Taurus/EUIPO – Shenzhen Aukey E-Business (AICOOK) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Żądanie o charakterze deklaratywnym – Wniosek o wydanie nakazu – Niedopuszczalność]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-482/20: Postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2021 r. – LG i in. / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Ochrona interesów finansowych Unii – Dochodzenie OLAF-u – Tajemnica korespondencji pomiędzy adwokatem a klientem – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-54/21 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 maja 2021 r. – OHB System / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dostawa satelity przejściowe Galileo – Odrzucenie oferty kandydata – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Fumus boni juris – Pilny charakter – Wyważenie interesów]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-92/21 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 maja 2021 r. – Darment / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Środowisko naturalne – Fluorowane gazy cieplarniane – Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 – Wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów – Decyzja nakładająca sankcję na przedsiębiorstwo, które przekroczyło przydzielony mu kontyngent – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-223/21: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2021 r. – SE / Komisja

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA