REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-802/19: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego KISS COLOR – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy KISS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Stosowanie prawa w czasie]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-862/19: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – Brasserie St Avold / EUIPO (Kształt ciemnej butelki) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Oznaczenie trójwymiarowe – Kształt ciemnej butelki – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-874/19: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – Impera / EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Flaming Forties – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy 40 FLAMING FRUITS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-875/19: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – Impera / EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Flaming Forties – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy 40 FLAMING FRUITS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-882/19: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – Kerangus / EUIPO (ΑΠΛΑ!) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ΑΠΛΑ – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Równość traktowania]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-26/20: Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2020 r. – Forex Bank / EUIPO – Coino UK (FOREX) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy FOREX – Częściowe unieważnienie prawa do znaku – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-35/20: Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2020 r. – Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Przedstawienie pazurowatych rys) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego pazurowate rysy – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe i znaki towarowe Zjednoczonego Królestwa przedstawiające pazurowate rysy – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-57/20: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – Group / EUIPO – Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GROUP Company TOURISM & TRAVEL – Niezarejestrowane wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe GROUP Company TOURISM & TRAVEL – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 94 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-152/20: Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2020 r. – BSH Hausgeräte / EUIPO (Home Connect) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Home Connect – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z towarami objętymi zgłoszeniem do rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-486/18: Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2020 r. – Danske Slagtermestre/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc państwa – System opłat za odprowadzanie ścieków – Wstępny etap postępowania wyjaśniającego – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa – Stowarzyszenie zawodowe – Legitymacja procesowa – Status strony zainteresowanej – Cel ochrony praw proceduralnych zagwarantowanych w art. 108 ust. 2 TFUE – Brak indywidualnego oddziaływania – Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną – Akt regulacyjny – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-367/19: Postanowienie Sądu z dnia 24 listopada 2020 r. – Camerin / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Urzędnicy – Potrącenie z emerytury – Wykonanie orzeczenia sądu krajowego – Umorzenie postępowania – Odpowiedzialność – Niedopuszczalność]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-728/19: Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2020 r. – PL / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące decyzji o przeniesieniu w ramach Komisji w interesie służby – Częściowa odmowa dostępu – Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania – Uchybienie wymogom formalnym – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-805/19: Postanowienie Sądu z dnia 20 października 2020 r. – Ultrasun / EUIPO (ultrasun) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ultrasun – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-833/19: Postanowienie Sądu z dnia 22 października 2020 r. – Grammer / EUIPO (Przedstawienie figury geometrycznej) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego figurę geometryczną – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-849/19 R II: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 listopada 2020 r. – Leonardo/Frontex [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na usługi – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Nowy wniosek – Nowe okoliczności faktyczne – Brak pilnego charakteru]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-174/20: Postanowienie Sądu z dnia 19 listopada 2020 r. – Comune di Stintino / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Umowa o udzielenie dotacji w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska naturalnego (LIFE+) – Nota obciążeniowa – Akt wpisujący się w ramy czysto umowne, z którymi jest nierozerwalnie związany – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-308/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – PL / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Przeniesienie z urzędu – Decyzja z mocą wsteczną wydana w wykonaniu wyroku Sądu – Artykuł 266 TFUE – Artykuł 22a regulaminu pracowniczego – Właściwy organ – Cofnięcie zaskarżonego aktu – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-475/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 listopada 2020 r. – LE/Komisja [Środki tymczasowe – Umowa o subwencję zawarta w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) – Zwrot wypłaconych kwot – Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego – Brak pilnego charakteru]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-659/20: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2020 r. – SJ / Komisja

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-666/20: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2020 r. – Thunus i in./EBI

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-668/20: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2020 r. – NZ / Komisja

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-669/20: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2020 r. – Pluscard Service/EUIPO (PLUSCARD)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-691/20: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2020 r. – Kühne / Parlament

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-694/20: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2020 r. – Canisius / EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-697/20: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2020 r. – Bimbo Donuts Iberia / EUIPO – Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA