REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) (Voor de EER relevante tekst)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 21 stycznia 2021 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2020 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40410 – Etylen – Sprawozdawca: Republika Czeska

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Sprawa AT.40410 – Etylen)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT. 40410 – Etylen) (notyfikowana jako dokument nr C(2020)4817 final)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji Sprawa M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV – Sprawozdawca: Bułgaria

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Sprawa M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 czerwca 2019 r. uznającej koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8713 – Tata Steel/Thyssenkrupp/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4228)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Informacja przekazywana przez Komisję na podstawie decyzji Rady (UE) 2020/1421

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 2/2021 – Unijna pomoc humanitarna na rzecz edukacji – zapewniono wsparcie dla dzieci w potrzebie, ale pomoc powinna mieć charakter długoterminowy i trafiać do większej liczby dziewcząt

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2022 r.

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Ogłoszenie Informacyjne – Konsultacje Publiczne – Propozycja Indonezji w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w UE

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2018–2019Posiedzenie w dniu 11 marca 2019 r. Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 420 z 4.12.2020 . SESJA 2019–2020Posiedzenia od 12 do 14 marca 2019 r. Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 420 z 4.12.2020 . TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją (2018/2158(INI))

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (2018/2159(INI))

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (2018/2792(RSP))

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlotianidyny, cykloksydymu, epoksykonazolu, flonikamidu, haloksyfopu, mandestrobiny, mepikwatu, szczepu Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D059754/02 – 2019/2520(RPS))

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114 (DP-ØØ4114-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D060242/03 – 2019/2551(RSP))

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87411 (MON-87411-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D060243/03 – 2019/2552(RSP))

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz subkombinacji Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 i MIR162 × 1507, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D060244/03 – 2019/2553(RSP))

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA