| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Refundacje i pożyczki > Sfinansowanie studiów podyplomowych

Sfinansowanie studiów podyplomowych


Urzędy pracy, działając w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oferują bezrobotnym różne formy wsparcia, w celu podniesienia ich chęci do pracy i ogólnej aktywności zawodowej. Jednym z nich jest właśnie sfinansowanie studiów podyplomowych.

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów. Dofinansowanie możliwe jest nawet do 100% kosztów za dane studia, przy czym kwota dofinansowania nie może przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Do sfinansowania kosztów studiów podyplomowych uprawnione są przede wszystkim osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które:

  1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  5. są żołnierzami rezerwy,
  6. pobierają rentę szkoleniową,
  7. pobierają świadczenie szkoleniowe,
  8. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Starosta zawiera z bezrobotnym umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »