| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Przedszkolak > Kto może zostać opiekunem w żłobku i klubie dziecięcym?

Kto może zostać opiekunem w żłobku i klubie dziecięcym?

Skład personelu w żłobku i klubie dziecięcym dostosowany jest do liczby uczęszczających do nich dzieci. Opiekun w tych placówkach musi posiadać odpowiednie wykształcenie. Niekiedy konieczne jest odbycie specjalnego szkolenia.

Opiekun

Opiekunem w żłobku (a także w klubie dziecięcym) może być osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Pracę tę może również wykonywać osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat trzech (jeżeli osoba taka nie pracowała z dziećmi w wieku do lat trzech przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);
- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Dyrektorem żłobka, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku może być osoba, która:
- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Zobacz również: Dzienny opiekun jako indywidualna forma opieki nad dziećmi

Wolontariusz

Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy.

Wolontariusze przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku mają obowiązek odbycia 40-godzinnego szkolenia chyba, że wolontariusz posiada kwalifikacje odpowiednie do sprawowania funkcji opiekuna.

Jeden opiekun w żłobku może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, wówczas opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

Zobacz również serwis: Opieka dla dziecka

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »