| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Rodzina zastępcza > Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Kto udziela pomocy finansowej

Do zadań powiatu należy udzielanie pomocy pieniężnej, wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania.

Pomocy finansowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Wysokość pomocy finansowej

Wysokość pomocy pieniężnej uzależniona jest od wieku i stanu zdrowia dziecka, a także niedostosowania społecznego dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Podstawą ustalania wysokości pomocy pieniężnej jest obecnie kwota 1 647 zł zwana dalej podstawą.

W zależności od stanu zdrowia, wieku dziecka, pokrewieństwa, mogą mieć miejsce dodatkowe modyfikacje wysokości kwoty.

Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka:

  • do 7 roku życia - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł
  • do 7 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy, czyli 1 317,60 zł 
  • od 7 do 18 lat - 40 % podstawy, czyli 658,80 zł 
  • od 7 do 18 lat, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności (tylko znacznym lub umiarkowanym) - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł 
  • od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - 60 % podstawy czyli 988,20 zł 
  • od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o której mowa w punkcie poprzednim – 80% podstawy, czyli 1 317,60 zł

Na jak długo przyznawana jest pomoc finansowa

Pomoc pieniężną, o której mowa powyżej przyznaje się za okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej począwszy od dnia ustanowienia rodziny zastępczej, a zatem w przypadku postanowień Sądu wymagających 21 dniowego okresu uprawomocnienia, od dnia ich uprawomocnienia się, a w przypadku postanowień natychmiast wykonalnych od dnia ich ogłoszenia, o ile rodzina zastępcza faktycznie sprawowała opiekę nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o pomoc wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i jego wychowania.

Pomoc finansowa a dochody dziecka

Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiada dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej:

  • renty rodzinnej lub odszkodowawczej wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych,
  • zasiłek pielęgnacyjny, 
  • otrzymywane alimenty,
  • dochody uzyskiwane z majątku dziecka np. z wynajmu mieszkania lub lokat oszczędnościowych.

Kwotę pomocy pieniężnej ustalonej dla danego dziecka pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka z tym, że pomoc pieniężna nie może być mniejsza niż 10 % podstawy, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub niedostosowanego 20 % podstawy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »