| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Rodzina zastępcza > Opinia psychologiczna dla rodziny zastępczej

Opinia psychologiczna dla rodziny zastępczej

Uzyskanie pozytywnej opinii psychologicznej stanowi jeden z koniecznych wymogów stawianych przed kandydatami na rodziców zastępczych. Specjalistyczna opinia psychologiczna ma na celu potwierdzenie predyspozycji do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Jakich formalności należy dopełnić, by uzyskać status rodziny zastępczej?

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 zawiera wykaz wymagań stawianych osobie lub osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Regulacja ta mają charakter gwarancyjny. Określa warunki, których spełnienie daje wysoki stopień pewności, że osoba, której zostanie powierzone dziecko, będzie prawidłowo wywiązywać się ze swoich obowiązków. Weryfikacja części wymogów ustawowych następuje na podstawie opinii psychologicznej.

Czy rodzic zastępczy może wnioskować o wydanie dowodu osobistego dziecka?

Opinia psychologiczna jako warunek konieczny ustanowienia rodziny zastępczej

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 5 ustawy koniecznym wymogiem stawianym przed kandydatami na rodziców zastępczych jest zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Oceny powyższego kryterium dokonuje się na podstawie specjalistycznej opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zgodnie z wytycznymi ustawy wskazaną opinię wystawić może jedynie psycholog, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. Uzyskanie pozytywnej opinii psychologicznej stanowi więc warunek konieczny do uzyskania statusu rodziny zastępczej oraz sprawowania pieczy nad powierzonym dzieckiem.

Należyte wykonywanie władzy rodzicielskiej

Kolejnym ważnym wymaganiem stawianym przed kandydatami ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a weryfikowalnym m.in. na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej, jest dawanie rękojmi należytego wykonywania powierzonych zadań. Jak wskazuje O. Trocha w publikacji pt. „Rodzicielstwo zastępcze. Komentarz do przepisów”, rękojmię tą należy rozumieć jako zespół cech charakteru i zachowania, które dają gwarancję wywiązywania się z podjętych obowiązków względem dziecka. Spełnienie tego kryterium należy oceniać w świetle celów stawianych przed rodziną zastępczą. Najważniejszym z nich jest doprowadzenie do poprawy sytuacji dziecka. Następuje to przede wszystkim poprzez zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju i wychowania, edukacji, wypoczynku, rozwoju zainteresowań oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb małoletniego. Zdaniem przedstawiciela doktryny oraz praktyka z zakresu opieki nad małoletnimi – M. Andrzejewskiego (publikacja pt. „Rodziny zastępcze – problematyka prawna”, Toruń 2006, s. 145), aby prawidłowo wywiązywać się z zadań rodzina zastępcza zobowiązana jest stale utrzymywać wysoki poziom moralny i mieć poczucie odpowiedzialności za los podopiecznego.

Zasiłek rodzinny 2014

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »