| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Jakie wyróżniamy stawki czynszowe

Jakie wyróżniamy stawki czynszowe

Właściciel ustala stawki czynszu uwzględniając przy tym czynniki podwyższające lub obniżające ich wartość użytkową. Najemca, który ubiega się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić właścicielowi stosowną deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

Jakie czynniki bierze się pod uwagę ustalając wartość użytkową lokali?

W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowy lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
1. położenia budynku,
2. położenia lokalu w budynku,
3. wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalację oraz ich stanu,
4. ogólnego stanu technicznego budynku.

Kiedy najemca może ubiegać się o obniżenie czynszu?

Właściciele mogą na wniosek najemcy, w oparciu o postanowienia odpowiednio uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarządzenia wojewody lub uchwały organu wykonawczego państwowej osoby prawnej, stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach. Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni dochód nie przekracza poziomu określonego w uchwale odpowiedniego organu lub w zarządzeniu wojewody. Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu w gospodarstwie domowego najemcy.

Zobacz również: Czy właściciel może podwyższać czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu?

Obniżki udziela najemca na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel na wniosek najemcy, może udzielić obniżek czynszu na kolejny okresy dwunastomiesięczne.

Czy najemca musi przedstawić deklarację o wysokości dochodów?

Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Za dochodów uważa się dochody w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych. W sprawach dotyczących deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

Kiedy właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu?

Właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym na to, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.

Zobacz również serwis: Najem

W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawarty w przedstawionej deklaracji właściciel może żądać przedstawionej deklaracji od wnioskodawcy dostarczania zaświadczenia od naczelnika właściwego miejscowego rzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.

Podstawa prawna:
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 71, poz.733).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »