| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Co oznacza objęcie nieruchomości strefą ochrony konserwatorskiej?

Co oznacza objęcie nieruchomości strefą ochrony konserwatorskiej?

Objęcie obszaru archeologiczną strefą prawnej ochrony konserwatorskiej rodzi obowiązek zwrócenia się przez inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zezwolenie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że obszar, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty archeologiczną strefą prawnej ochrony konserwatorskiej, w obrębie której wszelkie prace ziemno-budowlane należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Co to oznacza?

Powyższy zapis w palnie miejscowym obejmującym przedmiotową nieruchomość na której planowana jest inwestycja, oznacza iż została ona objęta ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego („mpzp”), tj. na podstawie art. 7 ust. 4 zw. z art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.03.162.1568 ze zm. „UstOchZab”).

Niniejszy zapis w mpzp nakłada na inwestora, zgodnie z normą zawartą w art. 31 ust. 1a UstOchZab obowiązek zwrócenia się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

Decyzja jest podejmowana po przeprowadzeniu przez archeologa bądź odpowiednią instytucję, badań wykopaliskowych na obszarze planowanej inwestycji. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, ustala Wojewódzki Konserwator Zabytków w drodze decyzji, w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, mogą potencjalnie zniszczyć lub uszkodzić zabytek archeologiczny.

Wydaje się jednak zasadnym, w przypadku planowania w przyszłości także innych inwestycji na danym terenie, objęcie wnioskiem o badanie archeologiczne całej działki, przez wzgląd na konstrukcję przepisów dotyczących dofinansowywania kosztów tych prac.

Zobacz również: Czym jest ewidencja gruntów i budynków?

Koszty ekspertyzy archeologicznej przeprowadzonej przez uprawniony podmiot ciążą na inwestorze, choć może on starać się o dofinansowanie, na podstawie art. 82a ust. 1 UstOchZab.

Dotacja udzielana jest wtedy, gdy koszt planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów planowanej inwestycji. Dotacja przyzwana jest także w odniesieniu do sytuacji, gdy w trakcie realizacji wyżej wymienionych działań nastąpi niespodziewane odkrycie nieznanego wcześniej zabytku archeologicznego. W takim wypadku zabytek musi zostać wpisany do rejestru lub ujęty w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który określa zakres i rodzaj badań archeologicznych.

Czytaj także

Ekspert:

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Koszty ekspertyzy archeologicznej przeprowadzonej przez uprawniony podmiot ciążą na inwestorze, choć może on starać się o dofinansowanie.
Koszty ekspertyzy archeologicznej przeprowadzonej przez uprawniony podmiot ciążą na inwestorze, choć może on starać się o dofinansowanie.

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »