Kategorie

Rozliczenie podatkowe małżonków na preferencyjnych warunkach

Natalia Kurdziel
Przepisy ustaw podatkowych, w przypadku spełnienia określonych przesłanek, przyznają małżonkom możliwość złożenia wspólnej deklaracji podatkowej.

Kim jest podatnik?

Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, „ułomna” osoba prawna, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu czyli powinności przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest każda osoba fizyczna, bez względu na jakiekolwiek inne uwarunkowania. Przedmiotem opodatkowania jest dochód jaki dana osoba uzyskała w ciągu roku podatkowego. Co do zasady dochody poszczególnych osób opodatkowane są odrębnie. Tak też dzieje się w przypadku małżonków.

Zobacz: Czy drobne rozliczenia między małżonkami należy zgłaszać fiskusowi?

Wspólne opodatkowanie małżonków

W określonych sytuacjach przepisy ustawy przewidują odstępstwa co do wskazanej powyżej zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uprzywilejowaną kategorię podatników stanowią małżonkowie, gdyż to właśnie oni mają możliwość złożenia, we wspólnym zeznaniu rocznym, wniosku o łączne opodatkowanie od sumy swoich dochodów. 

Warunki wspólnego opodatkowania – „spliting”

Prawnym następstwem złożenia takiego wniosku jest składanie jednego zeznania rocznego przez małżonków. Oznacza to, że wypełnianiu podlega tylko jeden dokument PIT, z tym że ujawnienie przychodów osiąganych przez obu małżonków następuje na takich samych zasadach jak w zwykłej deklaracji.

Podatek wówczas określa się na imiona obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. 

Przesłanki warunkujące wspólne opodatkowanie

Wspólne rozliczenie roczne jest uprawnieniem małżonków, nie obowiązkiem. Jednak aby móc skorzystać z profitów oferowanych przez wspólne opodatkowanie, małżonkowie muszą spełnić szereg warunków:

• Przede wszystkim małżonkowie muszą podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim. Dlatego też w danym roku nie mają możliwości skorzystania z ulg osoby, które w tymże roku zawarły związek małżeński bądź rozwiodły się. Separacja faktyczna jako nie kończąca trwania związku małżeńskiego uprawnia do wspólnego opodatkowania.
• Przez cały rok podatkowy małżonkowie muszą pozostawać we wspólności majątkowej. Co ma wymiar identyczny jak przy poprzedniej przesłance.
• Małżonkowie chcący skorzystać z łącznego opodatkowanie nie mogą korzystać z opodatkowania liniowego, ryczałtem (z nielicznymi wyjątkami, np. najem) i tonażowego. Wybór któregokolwiek z wymienionych sposobów opodatkowania wyłącza możliwość łącznego opodatkowania z małżonkiem, choćby nawet osiągał inne przychody opodatkowane na zasadach ogólnych.
• Ostatnim warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku o opodatkowanie łączne w formie pisemnej na odpowiednim formularzu.

Zobacz również serwis: Podatki

Śmierć współmałżonka


Śmierć współmałżonka nie zawsze jest jednoznaczna z utratą możliwości wspólnego opodatkowania. Przepisy prawa uwzględniają dwa przypadki, kiedy wniosek może być złożony po śmierci jednego z małżonków. Po pierwsze, gdy związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Po drugie, gdy małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jeden z małżonków zmarł po upływie tego roku, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej.

Miejsce składnia wspólnych zeznań podatkowych

Wspólne zeznania podatkowe małżonków powinny być składane w Urzędzie Skarbowym właściwym dla obu małżonków bądź jednego z nich (jeśli podlegają właściwości różnych Urzędów Skarbowych). W drugiej ze wskazanych sytuacji do drugiego małżonka powinno być wysłane odpowiednie zawiadomienie o sposobie i miejscu dokonania rozliczenia.

Istota wspólnego opodatkowania 

Istotą systemu wspólnego opodatkowania małżonków jest obniżenie ostatecznej wartości zobowiązania podatkowego jakie poniosą małżonkowie w stosunku do wysokości opodatkowania każdego z małżonków z osobna.

Na obniżenie wysokości zobowiązania wpływa zmniejszenie podstawy wymiaru podatku, dlatego też najkorzystniejsze warunki mają miejsce, gdy dochody małżonków opodatkowane są różnymi stawkami oraz mieszczą się w różnych szczeblach progresji.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.