| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Pozwolenie na wywóz za granicę krajowych środków płatniczych

Pozwolenie na wywóz za granicę krajowych środków płatniczych

Kwestię sposobu dokonywania wywozu za granicę krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia wywozu za granicę tych środków określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określa w drodze rozporządzenia:

1) sposób dokonywania potwierdzenia wywozu za granicę krajowych środków płatniczych,

2) wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu za granic krajowych środków płatniczych oraz ich wzory, mając na uwadze zapewnienie kontroli obrotu dewizowego z zagranicą.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. znajdziemy wzór zgłoszenia wywozu za granicę krajowych środków płatniczych oraz sposób jego wypełnienia.

- rezydentów, którymi są:

· osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz
· osoby prawne mające siedzibę w kraju,
· podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.
· znajdujące się w kraju oddziały i przedstawicielstwa utworzone przez nierezydentów,
polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

- nierezydentów, którymi są :

· osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz
· osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także
· inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.,
· znajdujące się za granicą oddziały i przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.
· obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych.

- okazanie organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną, bez ich wezwania, dokumenty potwierdzające uprawnienie do wywozu lub zezwolenie dewizowe uprawniające do wywozu,

-przedstawienie organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną na ich żądanie wywożone za granicę krajowe środki płatnicze.

Organy celne i organy Straży Granicznej wykonujące kontrolę celną mogą w celu sprawdzenia czy wywóz odbywa się zgodnie z przepisami ustawy lub udzielonych zezwoleń dewizowych podejmować czynności kontrolne na zasadach i w trybie kontroli celnej lub kontroli granicznej.

Przepis art. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych stanowi, iż zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen na odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym lub organom Straży Granicznej wywozu za krajowych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 000 euro.

Kto wbrew obowiązkowi nie przedstawia organom celnym lub organom Straży Granicznej, na ich żądanie, wywożonych za granicę krajowych środków płatniczych, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002r., Nr 141 poz. 1178)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych
środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub
środków (Dz. U. z 2007r., Nr 126, poz. 875)

Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy ( Dz. U. z 2007r., Nr 111 poz. 765)

Zobacz też: Sprawy urzędowe

Zobacz też: Biznes

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. znajdziemy wzór zgłoszenia wywozu za granicę krajowych środków płatniczych oraz sposób jego wypełnienia.
W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. znajdziemy wzór zgłoszenia wywozu za granicę krajowych środków płatniczych oraz sposób jego wypełnienia.

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »