| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Pozwolenia radiowe

Pozwolenia radiowe

Kwestia uzyskania pozwolenia radiowego została uregulowana w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych (nadawczego lub nadawczo-odbiorczego):

- przeznaczonych wyłącznie do odbioru,

- używanego dla potrzeb zagranicznej radiokomunikacji lotniczej lub morskiej i żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez właściwy organ krajowy lub zagraniczny,

- używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi na okres nieprzekraczający 90 dni,

- wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości:
· dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej operatora publicznego,
· służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej albo statkiem powietrznym, przytwierdzonego w sposób trwały do tego pojazdu lub statku,
· niewymagających rezerwacji częstotliwości.

Należy podkreślić, że nie jest to katalog zamknięty, zgodnie z przepisem art. 144 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, rozszerzyć zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń.

W przypadku urządzeń radiowych, których używanie nie podlega zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Pozwolenie wydaje Prezes Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty w drodze decyzji.

Komu wydaję się pozwolenie :

- podmiotowi, który spełnia wymagania określone ustawą, oraz jeżeli:

- nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3 (tj. zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, naruszenia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, zakłócenia pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, niespełniania warunków, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, chyba że uległ zmianie stan prawny lub faktyczny przyjęty za podstawę dokonania rezerwacji.),

- częstotliwości objęte wnioskiem:
· są dostępne,
· zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodne z wnioskiem,
· mogą być ochronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi,
· zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kwestia uzyskania pozwolenia radiowego została uregulowana w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Kwestia uzyskania pozwolenia radiowego została uregulowana w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »