| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Pozwolenia radiowe

Pozwolenia radiowe

Kwestia uzyskania pozwolenia radiowego została uregulowana w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych (nadawczego lub nadawczo-odbiorczego):

- przeznaczonych wyłącznie do odbioru,

- używanego dla potrzeb zagranicznej radiokomunikacji lotniczej lub morskiej i żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez właściwy organ krajowy lub zagraniczny,

- używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi na okres nieprzekraczający 90 dni,

- wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości:
· dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej operatora publicznego,
· służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej albo statkiem powietrznym, przytwierdzonego w sposób trwały do tego pojazdu lub statku,
· niewymagających rezerwacji częstotliwości.

Należy podkreślić, że nie jest to katalog zamknięty, zgodnie z przepisem art. 144 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, rozszerzyć zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń.

W przypadku urządzeń radiowych, których używanie nie podlega zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Pozwolenie wydaje Prezes Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty w drodze decyzji.

Komu wydaję się pozwolenie :

- podmiotowi, który spełnia wymagania określone ustawą, oraz jeżeli:

- nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3 (tj. zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, naruszenia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, zakłócenia pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, niespełniania warunków, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, chyba że uległ zmianie stan prawny lub faktyczny przyjęty za podstawę dokonania rezerwacji.),

- częstotliwości objęte wnioskiem:
· są dostępne,
· zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodne z wnioskiem,
· mogą być ochronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi,
· zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kwestia uzyskania pozwolenia radiowego została uregulowana w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Kwestia uzyskania pozwolenia radiowego została uregulowana w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »