| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Notariusz > Notariusz > Jakie są obowiązki notariusza?

Jakie są obowiązki notariusza?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest obowiązany kierować się przy wykonywaniu swojego zawodu zasadą uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność. Klasyfikacje obowiązków notariusza zawiera kilka aktów prawnych, wśród nich można wymienić Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, który dzieli obowiązki notariusza na kilka grup.

Ogólne obowiązki notariusza

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza do ogólnych obowiązków notariusza należy zaliczyć przede wszystkim:

 • dokonywanie czynności zawodowych zgodnie z prawem, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością.

Mimo wykonywania czynności zawodowych zgodnie z prawem notariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli czynność ta została dokonana z naruszeniem zasad etyki zawodowej notariusza. 

 • dokonywanie wszelkich czynności notarialnych osobiście. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której notariusz wydaje zgodę na to, aby osoba korzystająca z bliskich związków z notariuszem zastąpiła go w jakichkolwiek czynnościach należących wyłącznie do jego kompetencji.
 • zakaz pobierania innych korzyści niż wynagrodzenie w związku z wykonywaniem czynności należących do jego kompetencji .

Zobacz: Notariusz

Obowiązki notariusza wobec stron czynności

Wśród obowiązków notariusza wobec stron czynności Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza wymienia:

 • obowiązek zastosowania takich rozwiązań prawnych, które odpowiadają woli klienta.

Starania notariusza w spełnieniu woli klienta nie mogą prowadzić do obejścia prawa.

 • obowiązek dbania o zachowanie powagi urzędu i jego niezależności, gdy stroną czynności są instytucje państwowe, samorządowe i inne, przy jednoczesnym zachowaniu należytego szacunku wobec osób te instytucje reprezentujących;
 • obowiązek odmowy dokonania czynności w wypadku konfliktu między stronami bądź oczywistej sprzeczności ich interesów;

Notariusz może odmówić dokonania czynności klientowi, który zachowuje się obraźliwie lub uniemożliwia mu godne wykonywanie zawodu.

 • obowiązek zapewnienia klientom warunków do swobodnego składania oświadczeń oraz zachowania tajemnicy. Notariusz powinien zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji, dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy notarialnej.
 • obowiązkiem notariusza jest również dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników na zasadach obowiązujących jego samego.

Od obowiązku zachowania tajemnicy zwalnia notariusza orzeczenie sądu albo zgodne oświadczenie wszystkich uczestników czynności notarialnej.

Zadaj pytanie: Forum prawa

Obowiązki notariusza wobec innych notariuszy

Do obowiązków notariusza wobec innych notariuszy Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza zalicza przede wszystkim:

 • kierowanie się zasadą lojalności, życzliwości i szacunku w stosunku do innych notariuszy.

Notariusz kierując się powyższymi zasadami zachowuje prawo do oceny pracy innych notariuszy, ale powinien unikać jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej. Przejawy nieuczciwej konkurencji zostały wymienione w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza.

 • zakaz dokonywania czynności, do której przystąpił już wcześniej inny notariusz;
 • notariuszowi nie wolno bez uprzedniej zgody Rady Izby Notarialnej otwierać kancelarii w budynku, w którym mieści się już inna kancelaria;
 • zakaz krytykowania wobec klientów czynności dokonanych przez innych notariuszy.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest obowiązany kierować się przy wykonywaniu swojego zawodu zasadą uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność.
Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest obowiązany kierować się przy wykonywaniu swojego zawodu zasadą uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność.

PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »