REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Abonament RTV 2024 - kto może kontrolować? Czy trzeba wpuścić kontrolera do domu?

Abonament RTV 2024. Kto ma prawo kontrolować? Kto ma obowiązek rejestracji urządzeń odbierających programy telewizyjne i radiowe?
Abonament RTV 2024. Kto ma prawo kontrolować? Kto ma obowiązek rejestracji urządzeń odbierających programy telewizyjne i radiowe?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wszyscy posiadacze sprawnych telewizorów i radioodbiorników (i wszelkich innych urządzeń pozwalających na odbiór programów telewizyjnych i radiowych) mają obowiązek rejestracji takich urządzeń w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie a także obowiązek regularnego wnoszenia opłat abonamentowych (tzw. abonamentu RTV). Kto, i na jakich zasadach ma prawo kontrolować, czy zarejestrowaliśmy telewizor i radio, i czy płacimy abonament RTV?
rozwiń >

Z czego wynika obowiązek rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nakładają na każdego posiadacza telewizora i radioodbiornika (nazywanych przez przepisy odbiornikami radiofonicznymi i telewizyjnymi):
-  obowiązek rejestracji takich urządzeń w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie a także
-  obowiązek regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. 

REKLAMA

Jedna opłata na gospodarstwo domowe

Na podstawie art. 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych :
- przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność oraz 
- przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub samochodach będących w używaniu tych instytucji, 
uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Firmy płacą za każdy odbiornik

Natomiast na podstawie przepisów ww. ustawy, wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Ważne

Poczta Polska SA wskazuje, że wnoszenie opłat abonamentowych w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i wnoszenia opłat w miejscu pracy.

Jakie telewizory i radioodbiorniki trzeba rejestrować?

Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20) uznał, że każde urządzenie techniczne, które spełnia ustawowy warunek, a więc umożliwia natychmiastowy odbiór programu jest odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym. Zatem podstawowym kryterium jest zdolność urządzenia (telewizora lub radioodbiornika) do odbioru programów bez względu na źródło poboru sygnału np. antena, czy złącze internetowe.

Z tego powodu - jak wskazuje Poczta Polska - użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Warto też wiedzieć, że obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:
- wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
- wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
- przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Jak zarejestrować odbiornik telewizyjny i radiofoniczny w placówce pocztowej

W celu zarejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego należy:
1) udać się do dowolnej placówki pocztowej Poczty Polskiej SA,
2) zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu), a w przypadku rejestracji firmy/instytucji upoważnienia/pełnomocnictwa wymaganego do dokonania takich czynności,
3) podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych".

Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika", wydane przez pracownika placówki pocztowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Otrzymane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" oraz "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" należy zachować i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.

Wraz z tymi dokumentami pracownik placówki pocztowej powinien zadać pytanie abonentowi jaką drogą zamierza wnosić opłaty abonamentowe (tradycyjną, elektroniczną), a w przypadku deklaracji opłacania drogą tradycyjną – czy wyraża chęć otrzymywania formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki (blankiety zostaną przesłane na adres wskazany przez abonenta podczas rejestracji odbiorników).

Jak zarejestrować odbiornik telewizyjny i radiofoniczny przez Internet

Aby zarejestrować odbiornik radiofoniczny i telewizyjny przez Internet trzeba:
- wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz,
- upewnić się, że dane zawarte w elektronicznym formularzu są prawidłowe,
- zaakceptować wypełniony formularz,
- poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza,
- po otrzymaniu ww. korespondencji należy podpisać nadesłane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" (oryginał i kopię). Podpisaną kopię zgłoszenia umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy.

Po otrzymaniu podpisanej kopii "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy przesyła do użytkownika odbiorników "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" oraz 4 spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.

Datą zarejestrowania odbiorników jest:
1) w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji w placówce pocztowej, dzień nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika w placówce pocztowej operatora wyznaczonego;
2) w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji przez internet, dzień podania przez użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem dokonania czynności, o których mowa w § 6 ust.7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Jeśli nie otrzymano:
1) "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zgłoszenia zmiany danych" w terminie 9 dni od dnia podania za pośrednictwem strony internetowej danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, lub,
2) "Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" w terminie 14 dni, od dnia odesłania do Centrum Obsługi Finansowej PP S.A.
- należy niezwłocznie złożyć reklamację na adres e-mail: rtv.rejestracja@poczta-polska.pl

Uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. mają prawo kontrolować czy zarejestrowano odbiornik radiofoniczny i telewizyjny

Poczta Polska informuje, że kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv mają prawo przeprowadzać uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej. A więc listonosze, którzy najczęściej odwiedzają nas w domach nie mają prawa kontrolować rejestracji tych urządzeń. 
Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. 

Ważne

Osoba kontrolowana ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20) uznał, że do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez Kontrolera RTV jest niezbędne ustalenie podczas wykonywanej kontroli czterech elementów:
1) obecność urządzenia; 
2) jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego; 
3) fakt rejestracji (albo jej brak) oraz 
4) okres używania (w kontekście 14 dniowego okresu na jego zarejestrowanie).

Jeżeli kontroler stwierdził fakt używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, na posiadacza takiego urządzenia nakłada się opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika

Ponadto po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników.

Ważne

Poczta Polska S.A. ma prawo wykonywania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. W przypadku braku uiszczenia opłaty sankcyjnej ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Czy trzeba wpuścić kontrolerów Poczty Polskiej do domu, do firmy?

Pojawia się pytanie, czy kontrolerzy Poczty Polskiej mogą żądać wejścia do domu, aby sprawdzić, czy znajdują się w nim niezarejestrowane odbiorniki telewizyjne i radiofoniczne? Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 26 września 2018 r. (sygn. II GSK 590/18), przepisy nie dają kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i uiszczania opłat abonamentowych. Dotyczy to zarówno mieszkań prywatnych, jak i firm. Ale w przypadku tych drugich trudniej jest uniknąć kontroli, bowiem kontrolerzy mogą zawitać do siedzib firm, czy lokali handlowych, czy usługowych, po prostu jako zwykli klienci (np. w przypadku hoteli, zakładów fryzjerskich, warsztatów samochodowych, sklepów, czy taksówek).

Podstawa prawna:
- art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych,
- Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – obowiązujące do 31.12.2013 r.,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nawet 600 euro za opóźniony albo odwołany lot. Zwrot 25% albo 50% ceny biletu za opóźniony pociąg

W przypadku opóźnionego albo odwołanego lotu samolotem podróżny (konsument) może otrzymać rekompensatę (odszkodowanie) od 250 do 600 euro. Natomiast za opóźnienie pociągu odszkodowanie w wysokości 25 proc. lub 50 proc. ceny biletu. Taką informację przekazała Polskiej Agencji Prasowej koordynator ECK Polska Renata Yanisiv. W przypadku noclegów można reklamować niezgodności z ofertą i warunkami umowy.

Bon senioralny już w tym kwartale. Taki jest plan rządu

Projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Tak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł. Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia.

e-Doręczenia w kancelariach komorniczych. System ma przynieść oszczędności finansowe

Komornicy sądowi jako pierwsi wprowadzają system e-Doręczeń. Docelowo dostęp do wszystkich postępowań komorniczych ma być cyfrowy. System e-Doręczeń ma przynieść kancelariom komorniczym znaczne oszczędności finansowe.

Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

REKLAMA

Jedna lekcja religii w szkole, dodatkowe w salkach katechetycznych. MEN: zmiany od 1 września 2025 roku

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że jedną lekcję religii tygodniowo w szkołach zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach zajęć w salkach katechetycznych - dodała.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

REKLAMA

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

REKLAMA