| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pomoc prawna > Urzędy > Dokumenty urzędowe a prawa autorskie

Dokumenty urzędowe a prawa autorskie

Jak stanowi art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią dokumenty urzędowe, materiały, znaki i symbole. Według art. 1 tej samej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Definicja dokumentu oraz materiału urzędowego

Analizując pojęcie dokumentu urzędowego można odnieść się do wielu różnych przepisów, które w sposób dość szczegółowy wyjaśniają nam tę kwestię.

W wyroku z dnia 20 grudnia 2010 roku, sygn. II SAB/Łd 53/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, iż definicja dokumentu urzędowego została uregulowana w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Artykuł ten stanowi, że dokumentem urzędowym „jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.”

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 1997 roku, III SA 889/96, stwierdził, iż pojęcie "dokumentu urzędowego" należy interpretować w świetle przepisów art. 244 par. 1 i 2 Kpc oraz art. 76 par. 1 i 2 Kpa, ponieważ definicje zawarte w obu kodeksach są tożsame co do ich treści.

Art.. 244 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż „dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone”. Podobne rozstrzygnięcie zawarte jest w art. 76 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zobacz również: Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym?

Niestety więcej wątpliwości pojawia się w przypadku materiału urzędowego, który obok urzędowych dokumentów, znaków i symboli również nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2001r.( sygn. akt IV CKN 458/00), według którego materiałem urzędowym jest to co pochodzi od urzędu lub innej instytucji państwowej, dotyczy sprawy urzędowej, bądź powstało w rezultacie zastosowania procedury urzędowej. Nieco innej interpretacji dostarcza nam wyrok z dnia 19 lutego 1997 r. (sygn. I SA/Kr 1062/96) w którym przyjęto, że użyta w art. 4 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych formuła „materiały urzędowe”, odznacza się stosunkowo dużą pojemnością, ponieważ jest zdolna pomieścić wszystko co nie będąc dokumentem jest urzędowe. Cechę tę materiał może zyskać jedynie gdy pochodzi od urzędu, dotyczy sprawy urzędowej, bądź powstał w rezultacie procedury urzędowej.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »