| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Zasiłek celowy na święta

Zasiłek celowy na święta

Najbiedniejsi mogą otrzymać pieniądze na żywność, opał czy inne niezbędne potrzeby. Przed świętami wiele rodzin ubiega się zasiłek z pomocy społecznej.

Komu przysługuje zasiłek celowy?

Ten rodzaj świadczenia z pomocy społecznej jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W szczególności zasiłek celowy może być przyznany  na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, odzieży, opału, leków i leczenia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, kosztów pogrzebu, a nawet kosztów drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Nie ma przeszkód do ubiegania się przez osoby najuboższe o zasiłek przed Świętami Bożego Narodzenia czy Świętami Wielkanocnymi. Jednak pamiętajmy, iż jego otrzymanie zależy od uznania organu je przyznającego, który bierze pod uwagę sytuację materialną wnioskodawcy oraz własne możliwości finansowe.

Zobacz również: Na jakie wydatki przyznawany jest zasiłek celowy

Dochód

Warunkiem otrzymania zasiłku celowego jest spełnianie kryterium dochodowego. Jedynie, gdy pomoc przyznawana jest osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego i w stosunku do których realizowany jest kontrakt socjalny, zasiłek może być przyznany niezależnie od osiąganych dochodów.

Kryterium dochodowe  w 2011 r. wynosi: na osobę w rodzinie 351 zł, zaś na osobę samotnie gospodarującą 477 zł.

Przyznanie zasiłku lub odmowa jego przyznania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to, iż stronie przysługuje odwołanie od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Zasiłki celowe przyznaje się jedynie w celu zaspokojenia najniezbędniejszych potrzeb. Pomoc udzielana w takiej formie nie może zastępować dochodu. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w Wyroku z dnia 5 listopada 2010 r. "jakkolwiek sytuacja życiowa i finansowa skarżącego i jego rodziny uzasadnia uzyskiwanie pomocy ze strony organów pomocy społecznej, to spoczywa na nim oraz na jego rodzinie obowiązek podejmowania działań zmierzających do poprawienia tej sytuacji. Państwo jest zobligowane podejmować działania wspomagające obywateli, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej w jej naprawieniu. Nie można jednak wymagać aby z środków publicznych zaspakajano wszelkie potrzeby, po za tymi niezbędnymi, osób, które nie są w stanie i nie starają się ich same zaspokoić" (Wyrok WSA w Poznaniu z 5 listopada 2010 r., II SA/Po 610/10).

Zobacz również serwis: Pomoc społeczna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »