| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Wszczęcie postępowania cywilnego

Wszczęcie postępowania cywilnego

Wszczęcie postępowania cywilnego zmierza do zrealizowania przez konkretną osobę ochrony jej praw. Wszczęcie postępowania powoduje nadanie sprawie biegu, rozpoczyna postępowanie w sprawie.

Wszczęcie procesu następuje zawsze poprzez wytoczenie powództwa, proces nie może być wszczęty z urzędu. Postępowanie nieprocesowe wszczynane jest na wniosek, a w wypadkach przewidzianych w ustawie także z urzędu.

Wszczęcie postępowania cywilnego następuje przez wytoczenie powództwa. Z powyższego wynika, że momentem wszczęcia postępowania jest wniesienie pozwu, czyli data:

 • złożenia pozwu w sądzie lub nadania go w placówce pocztowej operatora publicznego;
 • złożenia pozwu przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku;
 • jeżeli powództwo zgłaszane jest ustnie w sądzie, datą jego zgłoszenia jest data złożenia przez powoda ustnego oświadczenia w sądzie.

Pozew jest kwalifikowanym pismem procesowym. Poprzez złożenie pozwu strona wszczyna proces Pozew musi być wniesiony do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo do rozpoznania danej sprawy.

Pozew musi zawierać:

 • wskazanie sądu, do którego jest kierowany,
 • dokładne oznaczenie stron i ich przedstawicieli, pełnomocników wraz z adresami;
 • żądanie;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych;
 • oznaczenie wartości przedmiotu sporu;
 • podpis;
 • wymienienie i dołączenie załączników.

W pozwie zostają oznaczone granice rozpoznania sprawy. W związku z tym sąd nie może wyrokować, co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzić ponad żądanie zawarte w pozwie.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Do skutków procesowych wniesienia pozwu należą:

 • wszczęcie procesu;
 • określenie właściwości sądu;
 • określenie jurysdykcji krajowej.

Do skutków materialnoprawnych wytoczenia powództwa należą:

 • przerwanie biegu terminów prawa materialnego;
 • ustanie zakazu anatocyzmu, czyli pobierania odsetek od odsetek;
 • możliwość przejścia roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców;
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o rozwód lub separację z jego winy, a żądanie rozwodu było uzasadnione;
 • możliwość unieważnienia małżeństwa także po śmierci drugiego z małżonków pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w ustawie.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »