REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jak napisać wniosek o założenie księgi wieczystej

Marek Sondej - Referendarz Sądowy w Wydziale ksiąg wieczystych SR w Krakowie
Założenie księgi wieczystej - jak napisać wniosek?
Założenie księgi wieczystej - jak napisać wniosek?

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli nabycie odrębnej własności lokalu nastąpiło na drodze sądowej, lub sami chcemy założyć księgę wieczystą dla mieszkania własnościowego - wówczas musimy złożyć właściwy wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Jak prawidłowo napisać wniosek o założenie księgi wieczystej?

Stopień trudności: niski - średni

REKLAMA

Koszt: zmienny (patrz krok 4)

Wymagane dokumenty:

 • formularze KW,
 • zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, wydane przez spółdzielnię mieszkaniową (dot. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu),
 • postanowienie sądu znoszące współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Pola, których nie wypełniamy musimy skreślić.

Krok 1: kompletujemy dokumenty

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby założyć księgę wieczystą, musimy móc dokładnie opisać mieszkanie. Służyć temu będzie zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, wydane przez spółdzielnię mieszkaniową. Spółdzielnia powinna nas także zaopatrzyć w dokument, w którym wskaże nr księgi wieczystej dla budynku albo działki gruntów dla budynku, w którym znajduje się nasze mieszkanie. Powinniśmy je otrzymać bezpłatnie na wniosek.

Jeżeli ustanowienie odrębnej własności lokalu i założenie księgi ma nastąpić w oparciu o akt notarialny, wniosek do sądu składa notariusz. Notariuszowi możemy też zlecić złożenie wniosku o dokonanie wpisów w KW w innych okolicznościach, ale od tej czynności pobierze on opłatę notarialną, niezależnie od opłaty sądowej.

Krok 2: wypełniamy formularz

Do wypełnienia mamy często dwa formularze:

1. KW-ZAL, w którym wnosimy o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości.

POBIERZ: Wniosek o założenie księgi wieczystej

2. KW-WPIS, jeśli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli lub nieruchomość ma być obciążona innym prawem (np. hipoteką).

POBIERZ: Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Krok 2.1. wypełniamy formularz KW ZAL: Sąd i typ nieruchomości

W pierwszych rubrykach musimy wskazać Sąd rejonowy właściwy dla nieruchomości, a w nim konkretny wydział zajmujący się księgami wieczystymi (do sprawdzenia na stronie sądu i telefonicznie). Następnie musimy wskazać jaką nieruchomość chcemy opisać księgą wieczystą. Błędne zakreślenie typu nieruchomości nie jest traktowane jako błąd, jeżeli nasze żądanie wynika wyraźnie z treści innych rubryk.

Zobacz: U prawnika

Do wyboru mamy m.in. :

 • Nieruchomość lokalową - dla oddzielnej własności lokalu mieszkalnego (np. w przypadku przekształcenia mieszkania spółdzielczego),
 • Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - jak wskazuje sama rubryka - np. w przypadku przekształconego mieszkania lokatorskiego (w przypadku, gdy spółdzielnia nie dysponuje prawem własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, nie może ustanowić odrębnej własności lokalu),
 • Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (dot. np. zakładania ksiąg wieczystych dla garaży).

Nie zakłada się ksiąg wieczystych dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Musi ono zostać w obecnym stanie prawnym przekształcone w prawo odrębnej własności lokalu przez umowę zawartą ze spółdzielnią przed notariuszem.

W każdym wniosku o założenie księgi wieczystej musimy wskazać położenie naszej nieruchomości tj. umiejscowić ją poprzez określenie województwa, powiatu, gminy, dzielnicy (jeśli istnieje). Pozwala to stwierdzić właściwość miejscową sądu (np. w Warszawie, większość dzielnic ma oddzielne wydziały ksiąg wieczystych).

Krok 2.2: rubryki (w zależności od typu nieruchomości opisywanej w księdze wieczystej)

Dla nieruchomości lokalowej i własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego:

 • Ulica,
 • Numer budynku,
 • Numer lokalu,
 • Kondygnacja (liczona: nr piętra +1, np. 4 piętro = piąta kondygnacja),
 • Powierzchnia użytkowa, wraz z przynależnościami (np. piwnicą, komórką lokatorską). Do powierzchni tej nie wlicza się balkonu,
 • Rodzaj i ilość pomieszczeń (np. łazienka wraz z toaletą, kuchnia, 2 pokoje) oraz pomieszczeń przynależnych (piwnica),
 • Wielkość udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego (dotyczy to w naszym przypadku, tylko orzeczenia sądu znoszącego współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokalu).

Powyższe dane powinny znaleźć się w zaświadczeniu od spółdzielni mieszkaniowej albo w postanowieniu sądu.

Spółdzielnie Mieszkaniowe nie mają ustalonego wzoru takiego zaświadczenia. Od naszej inicjatywy zależy zatem, czy wszystkie wymagane przez sąd dane znajdą się w zaświadczeniu. Należy w szczególności pamiętać o tym, aby spółdzielnia wskazała nr księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu, na którym stoi budynek, w którym znajduje się nasze mieszkanie. W przypadku braku księgi – powinna podać działki gruntowe, na których budynek ten się znajduje. Ryzyko oddalenia wniosku z uwagi na braki zaświadczenia zawsze ponosi wnioskodawca.

Krok 2.3: wpisujemy właścicieli

Wpisanie właścicieli (lub uprawnionych z tytułu praw spółdzielczych podlegających wpisowi do KW) jest oddzielną od założenia księgi czynnością. Podlega też odrębnej opłacie.

 • tytuł prawny do mieszkania powinien wynikać z załączanego do wniosku dokumentu. Będzie to np. postanowienie o zniesieniu współwłasności przez ustanowienie odrębnej własności lokali,
 • umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • przydział lokalu mieszkalnego.

Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu sporządzona po 2001 r. musi zawierać co najmniej poświadczenie podpisów stron umowy przez notariusza. Wszystkie te dokumenty muszą być oryginałami, a nie np. kserokopiami.

Wpisanie uprawnionych i właścicieli odbywa się na tych samych zasadach jak w przypadku ich zmiany w istniejącej księdze.

Porównaj z: Jak wpisać nowego właściciela nieruchomości w księdze wieczystej

Krok 2.4. stary numer i oświadczenie

Pole nr 28 formularza, rzadko będzie nas dotyczyć, w zasadzie tylko sytuacji, gdy księga wieczysta została założona ale zaginęła lub uległa zniszczeniu (np. podczas powodzi, pożaru budynku sądu). Oświadczenie, które musimy podpisać, dotyczy:

 • wcześniejszej księgi wieczystej (jeśli nie istniała - nie wykreślamy oświadczenia, jeśli istniała - podajemy jej numer w polu 28);
 • ograniczonych praw rzeczowych (dot. np. służebności, użytkowania).

Musimy je podpisać – wykreślając uprzednio te stwierdzenia, które się z nim nie zgadzają.

Krok 2.5.: wnioskodawca i uczestnicy

Pola wypełniamy zgodnie z instrukcją. Jeśli uczestników jest więcej niż 2 (np. wielu współwłaścicieli) – musimy sięgnąć do formularza: KW-WU. Musimy wskazać, czy wpis w przypadku małżonków ma nastąpić na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziałach 1/1.

POBIERZ: Załącznik - Wnioskodawca/ uczestnik postępowania

Krok 2.6: załączniki

Jeśli do wniosku załączaliśmy inne formularze – musimy wskazać ich ilość w polach 92-95.

W polach 96-100 wymieniamy załączone dokumenty. Będą to, w zależności od sytuacji:

 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej,
 • umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu/ przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własnościowe sporządzona w odpowiedniej formie.

Krok 3: inne wpisy

Jeśli mieszkanie ma być obciążone:

 • hipoteką,
 • prawem użytkowania,
 • innym ograniczonym prawem rzeczowym,

musimy do wniosku załączyć formularz KW-WPIS (patrz pkt 2). Częstą praktyką jest wpisywanie wszystkich żądań na jednym formularzu np. o założenie księgi wieczystej i wpis. Sądy nie wzywają w takich przypadkach o poprawienie wniosku.

Krok 4: opłaty

Opłaty możemy uiścić za pomocą znaków sądowych (do nabycia w kasach sądów) lub wpłatą w kasie sądu, lub przelewem na rachunek sądowy. Opłacenie znakami opłaty sądowej jest najbardziej wskazane, gdyż sędzia rozpoznający sprawę może od razu stwierdzić, że wniosek jest opłacony i nie dokonywać jego zwrotu. Często dochodzi do sytuacji, że płacimy przelewem, a sąd zwraca nam wniosek, gdyż nie widział dokumentu księgowego o dokonanym przelewie. Warto wtedy dołączyć do wniosku dowód (może być kserokopia) polecenia przelewu.

Wysokość opłat:

 1. Za założenie księgi wieczystej - 60 zł,
 2. Za wpis:
 • Hipoteki - 200 zł,
 • Właściciela:

150 zł: w przypadku uzyskania tytułu własności poprzez:

 • dziedziczenie,
 • zapis
 • dział spadku
 • zniesienie współwłasności
 • zniesieniu wspólności majątkowej małżonków.

200 zł: w przypadku uzyskania tytułu do nieruchomości w inny sposób (np. na drodze decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego, czy przekształcenia mieszkania lokatorskiego na własnościowe).

Jan Kowalski przekształcił mieszkanie lokatorskie we własnościowe. Jednocześnie zobowiązał się zabezpieczyć kredyt na budowę domu hipoteką obciążającą mieszkanie. Musi założyć księgę, wpisać siebie jako właściciela oraz wpisać hipotekę na rzecz banku. Koszty wyniosą więc: 60 + 200 + 200 = 460 (zł).

REKLAMA

Jeśli w takim wypadku właścicieli jest kilku, za każdego wnosi się opłatę stosunkową (stosowną do udziału we własności) - nie mniej niż 100 zł. Np. jeżeli wpis ma nastąpić na rzecz dwóch współwłaścicieli w udziałach po ¾ i ¼, pierwszy z nich uiszcza od wpisu własności opłatę 150 zł, drugi 100 zł.

We wszystkich tych przypadkach, gdy dokonujemy czynności przed notariuszem, wniosek do sądu oraz pobór opłaty za wniosek należy do niego. On też powinien czuwać nad naszymi interesami do momentu uzyskania wpisu w księdze, a więc dołączyć do wniosku wszystkie wymagane przez sąd dokumenty.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bon senioralny w tym kwartale. Taki jest plan, czekamy na realizację

Projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Tak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł. Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia.

e-Doręczenia w kancelariach komorniczych. System ma przynieść oszczędności finansowe

Komornicy sądowi jako pierwsi wprowadzają system e-Doręczeń. Docelowo dostęp do wszystkich postępowań komorniczych ma być cyfrowy. System e-Doręczeń ma przynieść kancelariom komorniczym znaczne oszczędności finansowe.

Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

Jedna lekcja religii w szkole, dodatkowe w salkach katechetycznych. MEN: zmiany od 1 września 2025 roku

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że jedną lekcję religii tygodniowo w szkołach zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach zajęć w salkach katechetycznych - dodała.

REKLAMA

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

REKLAMA

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

Pomoc finansowa przy zakupie samochodu osobowego – nowego lub używanego. Od 1 sierpnia można składać wnioski

Zbliża się kolejna tura naboru wniosków o pomoc finansową przy zakupie samochodu osobowego. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2024 r. Nabór potrwa do 31 sierpnia 2024 r.

REKLAMA