reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Inspekcja pracy > Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi.

Nadzór sprawuje Rada Ochrony Pracy w zakresie określonym w Ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W skład Rady wchodzi 30 członków, w tym przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i członkowie, których powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Członków Rady powołuje się spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy.

Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki. W skład Rady nie można powołać pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, chyba że korzysta on z urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania funkcji z wyboru. Zasady reprezentacji w Radzie oraz wysokość diety członków Rady za udział w jej pracach określa Marszałek Sejmu w drodze zarządzenia.

• programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy,
• okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
• problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym.

Rada wyraża również opinię o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego
zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu.

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy przy pomocy zastępców.

• Główny Inspektorat Pracy,
• okręgowe inspektoraty pracy, oraz
• inspektorzy pracy - działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych.

Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

Zastępców Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, na wniosek Głównego Inspektora Pracy.

Główny Inspektor Pracy pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

Okręgowy inspektor pracy obejmuje obszar jednego lub więcej województw, a w Okręgowych inspektoratach pracy mogą być tworzone oddziały.

Dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców.

Zobacz również serwis: Rozwiązanie umowy

• wydania przez niego opinii naruszającej w sposób rażący przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
• na wniosek okręgowego inspektora pracy, właściwego ze względu na lokalizację obiektu budowlanego, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru tego obiektu lub jego eksploatacji, że w opinii wydanej przez rzeczoznawcę nie uwzględniono istotnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Decyzja o cofnięciu uprawnień rzeczoznawcy powinna być podjęta po uprzednim rozpatrzeniu jego wyjaśnień.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi placówkę szkoleniową Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.

Zobacz również serwis: Zarobki

• szkolenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy oraz
• upowszechnianie wiedzy i informacji, a także
• doradztwo w zakresie ochrony pracy.

Główny Inspektor Pracy nadaje Ośrodkowi statut oraz, na wniosek dyrektora Ośrodka, określa jego szczegółową organizację wewnętrzną.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 589).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Kasy fiskalne 2020 (PDF)29.90 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama