| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Inspekcja pracy > Co najczęściej kontrolują inspektorzy pracy

Co najczęściej kontrolują inspektorzy pracy

Inspektor pracy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców prawa pracy. Co jednak najbardziej interesuje inspektorów pracy, w trakcie przeprowadzania kontroli?

Kontrolowany pracodawca ma obowiązek zapewnić inspektorowi pracy warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Pracodawca ma w szczególności obowiązek przedstawić żądane przez inspektora dokumenty i materiały.

Zobacz także dział: Inspekcja pracy

Kontrole przestrzegania prawa dokonywane przez inspektorów pracy dotyczą zagadnień z zakresu:

  • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – inspektor pracy sprawdzi: badania lekarskie pracowników, szkolenia pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenę ryzyka zawodowego, występowanie w danym zakładzie pracy wypadków przy pracy. Inspektor pracy sprawdzi ponadto pomieszczenia pracy i pomieszczenia higienicznosanitarne.
  • stosunku pracy – inspektora pracy zainteresuje: sposób prowadzenia akt osobowych pracowników, posiadanie przez pracodawcę niezbędnych zaświadczeń związanych z dopuszczeniem pracownika do pracy, zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Z kontrolą stosunku pracy wiąże się ściśle kontrola legalności zatrudnienia, inspektor sprawdza, czy wszyscy pracownicy zatrudni w danym zakładzie pracy, pracują w nim legalnie.
  • wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – w tym zakresie inspektor pracy skontroluje: terminowość wypłacania pensji pracownikom, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia i dokonywania ewentualnych potrąceń. W zakresie innych niż wynagrodzenie świadczeń inspektor pracy skontroluje zasady wypłacania: premii, nagród oraz dodatków.
  • czasu pracy – inspektora pracy zainteresuje: praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedziele i święta, zapewnianie pracownikom odpowiednich okresów odpoczynku, stosowanie przez pracodawcę przepisów o dyżurach i przerwach w pracy, prawidłowość stosowania przez pracodawce poszczególnych systemów czasu pracy.
  • urlopów – inspektor pracy skontroluje czy: pracodawca prawidłowo ustala wymiar urlopów przysługujących pracownikom, pracodawca prawidłowo ustala plan urlopów.
  • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem – inspektora pracy zainteresuje: przestrzeganie przez pracodawcę uprawnień kobiet w ciąży oraz matek karmiących, wykorzystywanie urlopów macierzyńskich i wychowawczych.
  • zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych – inspektor pracy zwróci uwagę na: zasady sporządzania umów w celu przygotowania zawodowego, sposób przeprowadzania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,czas pracy i udzielanie pracownikom młodocianym urlopów wypoczynkowych, zasady i warunki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Znajdź adres: Urzędu i inspektoratu pracy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1362 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »