REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dostęp do filmów i muzyki online w Unii Europejskiej

Dostęp do muzyki online za granicą/ Fot. Fotolia
Dostęp do muzyki online za granicą/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

1 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają konsumentom korzystanie z wykupionych treści online także podczas podróży po krajach Unii Europejskiej. Kto odniesie korzyść z nowych regulacji?

UE ułatwia dostęp do filmów i seriali online za granicą

Celem Rozporządzenia w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści jest zagwarantowanie, że mieszkańcy Europy, którzy wykupują lub subskrybują dostęp do filmów, programów sportowych, muzyki, e-booków i gier w swoim kraju, będą mieli do nich dostęp podczas podróży lub pobytu w innych państwach członkowskich UE. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE.

REKLAMA

Polecamy: e-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Kto odniesie korzyść z nowych przepisów?

 • Konsumenci mieszkający w UE: dzięki nowym przepisom będą mogli oglądać filmy bądź wydarzenia sportowe, słuchać muzyki, pobierać książki elektroniczne lub grać online – także podczas tymczasowego pobytu w innych krajach UE.
 • Dostawcy usług online w zakresie treści: będą mogli oferować abonentom możliwość transgranicznego przenoszenia treści internetowych bez konieczności uzyskania licencji obejmujących terytoria państw, na których abonenci ci czasowo przebywają.

Aby zapobiegać nadużyciom, zabezpieczono interesy podmiotów prawa autorskiego.

Czy dostawcy muszą oferować podróżującemu abonentowi wszędzie takie same usługi? W jaki sposób będą działały usługi wideo na żądanie, takie jak Netflix, które są aktywne w szeregu krajów w UE?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Tak, dostawcy płatnych usług online w zakresie treści (np. filmy i telewizja online, czy strumieniowa transmisja muzyki) muszą oferować swoim abonentom takie same usługi, bez względu na miejsce, w którym abonenci właśnie przebywają. Usługa musi być świadczona w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich, jak w państwie członkowskim zamieszkania. I tak w przypadku, gdy abonent przebywa tymczasowo za granicą, Netflix będzie mu oferować taki sam wybór (lub katalog) utworów w każdym kraju UE, jak w kraju jego zamieszkania.

Nowe przepisy nie uniemożliwiają dostawcom usług oferowania użytkownikom przebywającym za granicą dodatkowych opcji, takich jak dostęp do treści, które są dostępne w kraju, gdzie podróżują. Umożliwienie lub utrzymanie dostępu do dodatkowych treści o charakterze lokalnym niezależnie od obowiązków wynikających z rozporządzenia będzie zatem w pełni zależeć od dostawcy usług.

Czy istnieje ograniczenie czasowe? Co się dzieje, jeśli dana osoba mieszka w jednym państwie, pracując zawodowo w innym?

REKLAMA

Rozporządzenie w sprawie przenoszenia obejmuje sytuacje, w których abonenci przebywają tymczasowo za granicą. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu. Należy przez to rozumieć przebywanie w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie zamieszkania. Sytuacja ta obejmuje różne scenariusze, w tym wyjazdy urlopowe i podróże służbowe.

W nowych przepisach nie ustanowiono żadnych limitów w odniesieniu do stosowania przenoszenia, o ile miejsce zamieszkania danego użytkownika znajduje się w innym państwie członkowskim. Dostawcy usług powinni informować swoich abonentów o dokładnych warunkach funkcjonowania ich oferty w zakresie przenoszenia. Na przykład osoba mieszkająca w Belgii i będąca w tym kraju abonentem usługi strumieniowej transmisji muzyki będzie miała dostęp do takiego samego wyboru utworów w innych państwach członkowskich, jak w rodzinnej Belgii.

Indywidualne przenoszenie treści online będzie możliwe w przypadku osób codziennie dojeżdżających do pracy w innych państwach członkowskich, takich jak Francja czy Luksemburg.

W jaki sposób dostawcy treści internetowych będą weryfikować państwo zamieszkania użytkowników?

Dostawca usług będzie musiał dokonać weryfikacji państwa zamieszkania abonenta. Będzie się to odbywać w momencie zawierania i przedłużania umowy.

Dostawcy usług będą mogli dokonać weryfikacji państwa zamieszkania na podstawie różnych informacji przekazanych przez abonenta. Aby ograniczyć ingerencję w prywatność konsumentów, w rozporządzeniu określono wyczerpujący wykaz takich środków weryfikacji. Środki te obejmują na przykład szczegóły płatności, fakt opłacania opłat licencyjnych za usługi radiowo-telewizyjne, istnienie umowy na połączenia internetowe lub telefoniczne, weryfikacje adresu IP lub oświadczenie abonenta o adresie zamieszkania. Dostawca usług będzie mógł zastosować nie więcej niż dwa środki weryfikacji z tej listy. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych będą musiały odbywać się zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Czy rozporządzenie ma również zastosowanie do usług online świadczonych bezpłatnie?

Dostawcy świadczonych bezpłatnie usług online w zakresie treści mogą zdecydować, czy chcą korzystać z nowych przepisów. Gdy dokonają pozytywnego wyboru i zaoferują przenoszenie usług zgodnie z rozporządzeniem, jego przepisy będą miały do nich zastosowanie w taki sam sposób jak w odniesieniu do płatnych usług. Oznacza to, że abonenci tymczasowo przebywający za granicą będą musieli zalogować się, aby uzyskać dostęp do treści i z nich korzystać, a dostawcy usług będą musieli dokonać weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania abonenta.

Skąd wiadomo, którzy dostawcy usług online świadczonych bezpłatnie zdecydowali się korzystać z nowych możliwości?

Jeżeli dostawcy świadczonych bezpłatnie usług online w zakresie treści podejmą decyzję o skorzystaniu z nowych przepisów dotyczących przenoszenia, są oni zobowiązani do poinformowania o tym abonentów przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Takie informacje mogłyby na przykład być ogłaszane na stronach internetowych dostawców.

Czy przepisy rozporządzenia odnoszą się do nadawców publicznych? Czy możliwe będzie oglądanie BBC, Arte lub innych kanałów?

Usługi online w zakresie treści objęte zakresem rozporządzenia mogą zawierać również usługi oferowane przez nadawców publicznych. Kwestia, czy dany nadawca telewizyjny jest objęty zakresem rozporządzenia zależy od tego, czy spełnione są następujące warunki:

 • konsumenci mają już dostęp do usług na różnych urządzeniach i nie ogranicza się on do określonej infrastruktury;
 • programy telewizyjne są udostępniane abonentom, których państwo członkowskie zamieszkania weryfikuje dostawca; oraz
 • usługi online w zakresie treści są świadczone odpłatnie lub dostawca postanowił dobrowolnie korzystać z nowych przepisów dotyczących przenoszenia.

Czy możliwe jest oglądanie filmów online pochodzących z kanałów nadawców w innym kraju, takich jak filmy z hiszpańskiej lub estońskiej telewizji w Belgii?

Jeżeli nadawca treści online w danym państwie członkowskim jest objęty zakresem nowych przepisów dotyczących przenoszenia, będzie można obejrzeć wybrane treści podczas tymczasowego pobytu za granicą w innym państwie członkowskim.

Natomiast dostęp do treści oferowanych w innym państwie członkowskim z kraju pochodzenia abonenta nie jest objęty zakresem nowych przepisów dotyczących przenoszenia. W przypadku niektórych programów telewizyjnych i radiowych konsumenci mogliby jednak odnosić korzyści dzięki przepisom zaproponowanego rozporządzenia w sprawie nadawców transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych, będącego obecnie przedmiotem negocjacji. Nadawcy i producenci będą mogli w ten sposób dodatkowo zdecydować, czy umożliwić transgraniczny dostęp do większej liczby programów (zob. zestawienie informacji).

Jakie są przykładowe problemy, które zostaną rozwiązane dzięki rozporządzeniu?

Osoby podróżujące lub tymczasowo przebywające w innych krajach UE często dotykał problem odcięcia od usług online w zakresie treści lub ograniczenia dostępu do nich. Wiele osób uważa, że – zwłaszcza w przypadku krótkich wyjazdów – wykupywanie abonamentu na lokalne usługi jest niedogodne. Może też okazać się, że ich ulubione filmy i seriale nie są dostępne bądź są dostępne jedynie w obcej wersji językowej.

 • Abonent, który próbuje oglądać filmy za pośrednictwem swojego konta HBO Nordic podczas wakacji we Włoszech, zobaczy komunikat informujący, że usługa „jest dostępna jedynie w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii”.
 • Francuski użytkownik usługi MyTF1 oferującej filmy i seriale nie może wypożyczyć nowego filmu podczas podróży służbowej do Wielkiej Brytanii.

Użytkownicy mogą na przykład być w stanie wyświetlić jedynie te treści, które uprzednio pobrali już na swoje urządzenie przenośne.

 • Klienci belgijskiego serwisu filmowego Universciné muszą pamiętać, aby pobrać wypożyczone filmy przed wyruszeniem w podróż do innego kraju UE. Nie mogą korzystać z funkcji streamingu Universciné ani pobierać filmów, przebywając poza Belgią.

Dzięki nowym przepisom niedogodności te zostaną wyeliminowane. Ograniczenia dotyczące przenoszenia abonamentu na korzystanie z usług internetowych serwisów muzycznych (takich jak Spotify lub Deezer) albo e-booków wydają się mniej dotkliwe. Przyszłych ograniczeń nie da się jednak wykluczyć, dlatego obecne przepisy są także ważne dla takich usług.

Czy nowe przepisy obejmują przenoszenie internetowych abonamentów sportowych?

Tak, zostaną nimi objęte różnorodne usługi online w zakresie treści sportowych: usługi, w przypadku których abonament sportowy jest częścią płatnych usług online w zakresie treści telewizyjnych (na przykład, takich jak usługa przesyłania strumieniowego Zattoo w Niemczech), lub jeżeli abonament sportowy jest częścią ogólnego pakietu usług online (np. Sky Go), a także jeżeli organizator imprezy sportowej zaoferuje specjalną usługę online w zakresie treści.

Czy dostawcy usług będą mogli pobierać opłaty za przenoszenie treści?

Nie, zgodnie z nowymi przepisami zapewnienie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści nie będzie mogło wiązać się z dodatkowymi kosztami dla abonentów.

Co mówią nowe przepisy w odniesieniu do sytuacji, gdy dostawca usług ogranicza liczbę utworów muzycznych, filmów lub gier dostępnych podczas pobytu za granicą?

Abonenci płatnych usług online w zakresie treści oraz abonenci bezpłatnych usług online w zakresie treści, którzy zdecydowali się na korzystanie z nowej opcji, będą mieli taki sam dostęp do tych usług podczas podróży, jak przebywając w swoim kraju. Korzystanie z usługi w innym państwie członkowskim wygląda tak samo, jak w domu: oferowane są te same treści na tej samej liczbie tych samych urządzeń, a także identyczny zakres funkcjonalności.

Wszelkie działania dostawcy, które uniemożliwiałyby abonentom dostęp do usług lub korzystanie z nich podczas tymczasowego przebywania w innym państwie członkowskim (na przykład ograniczenia w zakresie funkcjonowania usługi), są niezgodne z rozporządzeniem. Oznacza to, że dostawca nie może ograniczyć katalogów muzyki, filmów czy seriali telewizyjnych dostępnych podczas przebywania w innym państwie członkowskim.

Czy główni dostawcy usług online w zakresie treści są gotowi pod względem technicznym na stosowanie nowego rozporządzenia od 1 kwietnia?

Pozostając w bliskim kontakcie z głównymi dostawcami usług online w zakresie treści (takimi jak platformy dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, sportu itp.), Komisja otrzymała pozytywne informacje zwrotne od nich, że wprowadzanie nowych przepisów dotyczących przenoszenia przebiega sprawnie i terminowo. Dostawcy usług napotykający problemy byli w trakcie ich przezwyciężania. Komisja uważnie monitoruje ten proces i będzie to czynić nadal.

Rozporządzenie jest wiążące w odniesieniu do płatnych usług. Dostawcy bezpłatnych treści mogą, lecz nie muszą, korzystać z nowych przepisów. Niektórzy dostawcy usług już ogłosili swój zamiar korzystania z nowych możliwości (YLE w Finlandii, RTBF w Belgii). Komisja spodziewa się, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów pozostali dostawcy pójdą w ich ślady.

Polecamy serwis: Prawa konsumenta

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Konsument.gov.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Orzekanie o zdolności do służby wojskowej. Nowe rozporządzenie ma zmniejszyć ilość osób uznanych za niezdolne do służby wojskowej

  Zmienią się zasady orzekania o zdolności do służby wojskowej. Rząd pracuje nad projektem rozporządzenia, które ma m.in. zmniejszyć odsetek osób uznawanych za niezdolne do służby wojskowej.

  Komunikat PFRON: od 1 marca dopłaty przez 5 lat do czynszu. 2732 zł w Katowicach, 2600 zł w Bydgoszczy i 3344 zł w Warszawie [miesięcznie]

  PFRON poinformował, że od 1 marca obowiązuje bardzo korzystna nowość dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe na wynajem mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane nawet przez 5 lat (60 miesięcy). Poprzednio to było 36 miesięcy.

  Podatek wyrównawczy - to będzie nowy podatek w Polsce, zapłacą go przedsiębiorstwa

  Do polskiego systemu prawnego ma zostać wprowadzony podatek wyrównawczy. Rząd pracuje nad projektem ustawy wdrażającej dyrektywę UE zapewniającą minimalny poziom opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych.

  Kolejne podwyżki 30% dla nauczycieli dopiero za dwa lata? Dyplomowany nie będzie miał w 2025 r. 7500 zł brutto zasadniczej?

  „Barbara Nowacka nie zamierza składać nauczycielom wielkich deklaracji finansowych, ponieważ – jak podkreśliła – finansowo jest znacznie gorzej niż się wydaje.” Taką PAP podał informację dodając "Zdaniem szefowej resortu reforma możliwa będzie najwcześniej w 2026 r.". 

  REKLAMA

  14 marca 2024 r. o godz. 16 upływa termin na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  Już 14 marca 2024 r. o godz. 16 upływa termin na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kandydat musi mieszkać na terenie województwa, powiatu, gminy, miasta czy dzielnicy, w których chce zdobyć mandat.

  MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PRASY INFOR.PL: Trump z Bidenem walczą o głosy pracowników

  Zapraszamy na Międzynarodowy Przegląd Prasy

  Nowe rozporządzenie. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze w razie zagrożenia skażeniami lub wystąpienia skażeń

  W przypadku wykrycia zagrożenia skażeniami lub stwierdzenia wystąpienia skażeń wprowadza się lub ogłasza sygnały alarmowe lub komunikaty ostrzegawcze. Obowiązują one na terytorium Polski i dotyczą wszystkich osób przebywających na jej obszarze. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 2 marca 2024 r.

  Ogólnounijny portfel cyfrowy. Parlament Europejski akceptuje rozporządzenie

  Parlament Europejski w dniu 29 lutego 2024 r wyraził zgodę na nowe rozporządzenie wprowadzające ogólnounijny portfel cyfrowy (European Digital Identity Wallet). Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem, które zostało już uzgodnione z państwami członkowskimi, nowy portfel tożsamości cyfrowej pozwoli obywatelom na identyfikację i uwierzytelnianie się w sieci bez konieczności uciekania się do usługodawców komercyjnych.

  REKLAMA

  Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? Pytania i odpowiedzi

  Odpowiedź na pozew rozwodowy jest ważnym pismem procesowym, w którym pozwany może zawrzeć swoje twierdzenia i wnioski dowodowe. 

  Odpowiedzialność za treści zamieszczane w internecie. Wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych w Polsce (tzw. „Konstytucji internetu”)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych; DSA – Digital Service Act) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową, która nakłada na branżę cyfrową w Unii Europejskiej odpowiedzialność za treści zamieszczane na platformach internetowych. Regulacja ta wzmacnia pozycję użytkowników wobec dostawców usług.

  REKLAMA