| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje pomiędzy dwoma stronami. Przyjęto, że umowa obejmuje zgodny zamiar stron, który ma wywołać powstanie, zmianę lub ustanie skutków prawnych. Istotne jest więc uzgodnienie oświadczeń woli podmiotów.

Co to jest oferta

Za ofertę należy uznać oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy. Pod warunkiem, że oświadczenie to określa istotne postanowienia umowy.

Jeżeli nie został oznaczony w ofercie termin na odpowiedź, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. W przypadku złożenia oferty w inny sposób przestaje ona wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za ofertę uznaje się towar wystawiony w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści należy uznać za nową ofertę.

Zobacz też: Czy reklama w ulotce jest ofertą

Zaproszenie do zawarcia umowy

Oferta często jest mylnie interpretowana. Należy pamiętać o tym, że wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Skutkuje to tym, że osobie, która chce odpowiedzieć na tego typu zaproszenie nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy.

Przyjęcie oferty w postaci elektronicznej

Ma to szczególne znaczenie przy zawieraniu umowy przez internet. Niekiedy ustalenie czy doszło do zawarcia umowy jest trudne do jednoznacznego stwierdzenia. Zgodnie z ogólnym zasadami można jednak określić kiedy ofertę złożoną w postaci elektronicznej uważa się za wiążącą - wtedy, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej ma obowiązek, zanim dojdzie do zawarcia umowy, przekazać konsumentowi pewne informacje. Muszą być one przedstawione w sposób jednoznaczny i zrozumiały i dotyczą danych o:

  • czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy,
  • skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty,
  • zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy,
  • metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie,
  • językach, w których umowa może być zawarta,
  • kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »