| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Emerytura > Organizacja funduszy emerytalnych

Organizacja funduszy emerytalnych

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych określa zasady tworzenia i działania funduszy emerytalnych. Warto podkreślić, że ustawa ta nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Czym jest fundusz emerytalny

 • Fundusz jest osobą prawną. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Organem funduszu jest towarzystwo emerytalne. Towarzystwo tworzy fundusz oraz, jako jego organ, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi.

 • Fundusz jest tworzony jako otwarty lub pracowniczy.

Nazwa otwartego funduszu zawiera określenie "otwarty fundusz emerytalny", a nazwa pracowniczego funduszu zawiera określenie "pracowniczy fundusz emerytalny".
Wyłącznie fundusz utworzony zgodnie z w/w ustawą jest uprawniony do używania w swojej nazwie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności albo w reklamie określenia "fundusz emerytalny".

Jaki jest czas trwania funduszu

Czas trwania funduszu jest nieograniczony.

Utworzenie funduszu wymaga:

 • nadania funduszowi statutu przez towarzystwo,
 • zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o przechowywanie aktywów funduszu,
 • uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utworzenie funduszu,
 • wpisania funduszu do rejestru funduszy.

Kto uchwala statut funduszu

Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.

Co określa statut funduszu

 • nazwę funduszu,
 • firmę, siedzibę i adres towarzystwa,
 • wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość posiadanych przez nich akcji,
 • sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo,
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza,
 • rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, 182a,
 • wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1,
 • sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu,
 • dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu,
 • terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego,
 • terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków,
 • zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym, czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzanie aktywami osobie trzeciej,
 • inne dane przewidziane w przepisach ustawy.

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe dane, jakie powinny być zamieszczone w statucie funduszu, jeżeli wymaga tego interes członków funduszu.

Co należy dołączyć do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu

 • statut funduszu.
 • umowę z depozytariuszem,
 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub osób, które towarzystwo zamierza zatrudnić, mających istotny wpływ na gospodarkę finansową funduszu,
 • listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie,
 • informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, zatrudnionych w towarzystwie lub osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków, ze wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.

Zobacz również: Nabycie prawa do emerytury kapitałowej

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »