| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Renta > Wysokość renty

Wysokość renty

Jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, osobie przysługuje renta stała, zaś w przypadku gdy niezdolność do pracy jest określona ubezpieczonemu przysługuje renta okresowa.

Wysokości renty ustala się w następujący sposób:

Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:

  • 24% kwoty bazowej, oraz

- po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
- po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,
- po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia , w którym rencista ukończyłby 60 lat.

Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi

  • 75% renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Przy obliczaniu renty okresy, o których mowa wyżej , ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Renta szkoleniowa wynosi

  • 75% podstawy jej wymiaru.

Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W marcu 2007 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpił mężczyzna legitymujący się 5 letnim okresem nauki w szkole wyższej (okres nieskładkowy) i 28 letnim okresem pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolności do pracy. Pozostałe warunki, wymagane do przyznania renty, zostały także spełnione i świadczenie zostało przyznane. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy zainteresowany wskazał wynagrodzenie osiągane w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. w latach 1987 - 1996. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 128,73%. Oddział do wyliczenia renty zastosował kwotę bazową wynoszącą 2059, 92 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 2651,74 zł (128,73 % x 2059,92 zł.)

Wysokość renty wynosi:

  • 24% x 2059,92 zł = 494,38 zł
  • 28 x 1,3% x 2651,74 zł = 965,23 zł
  • 5 x 0,7% x 2651,74 zł = 92,81 zł
  • 1552,42 zł

Warto również podkreślić, że osobie, której przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględniono okresy pracy w gospodarstwie rolnym, wysokość tej renty oblicza się z uwzględnieniem liczby lat i miesięcy tych okresów, w wymiarze przyjętym do ustalenia prawa do renty. Renty te wypłaca się z Funduszu, z tym że koszty tych rent podlegają odpowiedniej refundacji:

  • w części odpowiadającej uwzględnionym okresom pracy w gospodarstwie rolnym - z funduszu emerytalno-rentowego określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • w części odpowiadającej podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego - z budżetu państwa.

Od 1 marca 2010r. wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 706,26zł, zaś z tytuły częściowej niezdolności do pracy wynosi 543,29 zł.

Zobacz również serwis: Prawa seniora

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bobkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »