REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Renta

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

7 lutego 2024 r. Sejm rusza z rentą wdowią. Przepadnie limit 10 093,26 zł? Uda się tak jak z rentą socjalną 4300 zł?

W Sejmie 7 lutego 2024 roku pierwsze czytanie ustawy o rencie wdowiej. 25 stycznia 2024 roku w Sejmie było słynne pierwsze czytanie ustawy o rencie socjalnej (podwyżka do 4300 zł). Czy renta wdowia też odniesie sukces legislacyjny?

Renta socjalna 4300 zł: W Sejmie rozpoczęło się uchwalanie wielkiej podwyżki. Dziś jeszcze 1588,44 zł brutto

25 stycznia 2024 r. w Sejmie pierwsze czytanie ustawy o rencie socjalnej. Po podwyżce z obecnych 1588,44 zł renta rodzinna ma być równa pensji minimalnej. Od 1 lipca 2024 roku będzie to 4300 zł.

Praca na rencie socjalnej. Limity zarobków w 2024 roku

ZUS wyjaśnia, że osoby, które otrzymują rentę socjalną, mogą podejmować pracę zarobkową. Trzeba jednak wiedzieć, że przepisy przewidują progi przychodu, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie wypłaty tej renty. Uwaga! progi te zmieniają się co 3 miesiące. Ile wynoszą teraz?

Renta rodzinna 2024 - ile, dla kogo? Faktyczna wspólność małżeńska uprawnia do renty

Ile wynosi w 2024 roku renta rodzinna i kto ma do niej prawo? Czy renta rodzinna może być zawieszona albo zmniejszona? Na czym polega pozostawanie w faktycznej wspólności małżeńskiej w kontekście prawa do renty rodzinnej?

REKLAMA

Czternasta emerytura. Co z zaliczką na podatek dochodowy?

Z wypłaty czternastki jest pobierana składka zdrowotna w wysokości 9 procent oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy w zeznaniu rocznym zaliczka zostanie zwrócona?

Renta po śmierci osoby bliskiej

Jeżeli przyczyną śmierci bliskiego był wypadek drogowy lub błąd popełniony przez personel medyczny bądź jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub innego zdarzenia, które doprowadziło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, prawdopodobnie będziemy mogli żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej. Kto jest uprawniony do renty odszkodowawczej? Jak ustalić wysokość takiej renty?

Senior przekazuje mieszkanie w zamian za rentę dożywotnią - jak go chronić?

Senior, który ma na celu zapewnienie sobie dostatecznych środków do życia, może przekazać mieszkanie w zamian za rentę dożywotnią. Jak chronić go przed nieuczciwymi firmami?

Rodzaje rent – na jaką pomoc może liczyć senior?

Dla wielu seniorów renta stanowi główną pomoc finansową. Świadczenia te przyznaje się z powodu niezdolności do pracy lub śmierci osoby bliskiej. Na jakie renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć osoby starsze?

REKLAMA

Dodatek pieniężny do renty inwalidzkiej

Inwalidzi wojenni, którym przysługuje renta inwalidzka, od maja 2019 r. otrzymują dodatek pieniężny. Nowy dodatek dla kombatantów podlega corocznej waloryzacji. Jaka jest kwota dodatku pieniężnego dla inwalidów wojennych?

Renta rodzinna 2012

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną w 2012 roku? Jak oblicza się jej wysokość?

Renty rodzinne-dla kogo?

Podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do renty rodzinnej po śmierci małżonka do ustawowego wieku emerytalnego oraz pozostawienie prawa do okresowej renty dla osób, które nie mają źródeł utrzymania - proponuje PKPP Lewiatan w „Białej Księdze", która zawiera rekomendacje dla nowego rządu.

Jak wnieść odwołanie od decyzji organu rentowego?

W sprawach z zakresu rent i emerytur możemy wnieść odwołanie do sądu. Warto wiedzieć jaki sąd jest właściwy, w jakiej formie i terminie można złożyć odwołanie?

Jakie mogę otrzymać dodatki do renty?

Dodatki to renty to: dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych - sprawdź czy i na jakie dodatki do renty możesz liczyć.

Kwoty najniższych rent i emerytur od 1 marca 2011

Od 1 marca 2011 r. zmieniają się kwoty najniższych emerytur i rent. Poniżej publikujemy wysokość poszczególnych świadczeń.

Czym jest renta dożywotnia?

Renta dożywotnia za nieruchomość jest jedną z możliwości uzyskania dodatkowych, comiesięcznych pieniędzy w zamian za rezygnację ze swojego prawa własności do nieruchomości. Renta jest zbliżona do hipoteki odwróconej jednak możemy zauważyć znaczące różnice.

Osoba niezdolna do pracy

Orzeczenie o niezdolności do pracy jest warunkiem niezbędnym do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest ono wydawane przez uprawnionego lekarza orzecznika.

Okres składkowy i nieskładkowy przyznania renty

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby w jakim powstała niezdolność do pracy.

Jakie okresy uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty?

Jeżeli okresy przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty zbiegają się w czasie, uwzględnia się tylko jeden okres, ten najbardziej korzystny

Kto orzeka o niezdolności do pracy do celów rentowych

Organem orzekającym o niezdolności do pracy w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu, natomiast nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy sprawuje Prezes Zakładu.

Na jaki czas orzeka się niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy jest orzekana tylko na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. Jej orzeczenie na dłużej jest możliwe tylko gdy według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Nadzór nad wykonywaniem orzekania o niezdolności do pracy

Nadzór nad wykonywaniem orzekania o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie, Prezes Zakładu wykonuje za pośrednictwem naczelnego lekarza Zakładu.

Niestawiennictwo osoby a wydanie orzeczenie o przyznaniu renty

Niestawiennictwo osoby na badaniu lub obserwacji (bez usprawiedliwionej przyczyny) powoduje wyznaczenie nowego terminu. Kolejne niestawiennictwo skutkuje odstąpieniem od postępowania w sprawie przyznania renty.

Okresy nieskładkowe

Okresy nieskładkowe są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty. Wyszczególnia je Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okresy składkowe

Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty, i obliczaniu ich wysokości, uwzględnia się m.in. okresy składkowe i nieskładkowe, o którym mowa w przepisach Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika

Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy, na wniosek właściwej komórki organizacyjnej oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w sprawach świadczeń wypłacanych przez Zakład oraz innych podmiotów w sprawach należących do ich właściwości.

Czy od orzeczenia lekarza orzecznika można się odwołać?

Postępowanie orzecznicze jest dwuinstancyjne. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, zaś w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu.

Czym jest niezdolność do pracy?

Pojęcie niezdolności do pracy zostało uregulowane w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy sprawuje Prezes Zakładu.

Wysokość renty

Jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, osobie przysługuje renta stała, zaś w przypadku gdy niezdolność do pracy jest określona ubezpieczonemu przysługuje renta okresowa.

REKLAMA