| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Nadzwyczajne środki zaskarżenia > Kiedy nie możemy wnieść kasacji?

Kiedy nie możemy wnieść kasacji?

Przepisy procedury karnej ustanawiają szereg ograniczeń dotyczących możliwości wniesienia kasacji. Związane są one z udziałem strony w postępowaniu sądowym, rodzajem wydanego wyroku sądowego, a także wymogami formalnymi, które muszą być spełnione, aby kasacja była skutecznie wniesiona.

Z uwagi na charakter kasacji jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia przepisy procedury karnej normują szereg warunków, które muszą być spełnione aby kasacja mogła zostać skutecznie wniesiona.

Fakt złożenia apelacji w sprawie

Jeżeli strona nie wniosła apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji, a wyrok sądu drugiej instancji utrzymał ten wyrok w mocy lub zmienił go na korzyść strony, to stronie nie przysługuje prawo do wniesienia kasacji, chyba że w sprawie będzie zachodzić jedna z bezwzględnych przyczyn odwoławczych wskazanych w przepisie art. 439 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Wpływ rodzaju wymierzonej oskarżonemu kary na kierunek kasacji

Kasację na korzyść oskarżonego można wnieść tylko wówczas, gdy wobec oskarżonego orzeczona została kara bezwzględnego pozbawienia wolności. W przypadku orzeczenia przez sąd innego rodzaju kary (w tym nawet kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem kary tzw. „zawiasów”) nie jest to możliwe.

Z kolei na niekorzyść oskarżonego kasacja może być złożona wyłącznie w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu drugiej instancji i to tylko w trzech przypadkach:

  • gdy oskarżony został uniewinniony,
  • gdy sąd umorzył postępowania z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu,
  • gdy sąd umorzył postępowania z uwagi na to, iż ustawa stanowi, że jego czyn nie podlega karze.

Wskazane powyżej ograniczenia nie dotyczą podmiotów wskazanych w art. 521 Kodeksu postępowania karnego (Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego) oraz stron w sytuacji, gdy w sprawie będzie zachodzić jedna z bezwzględnych przyczyn odwoławczych wskazanych w przepisie art. 439 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Termin wniesienia i wymogi formalne kasacji

Kasacja musi spełnić wszystkie wymogi formalne przewidziane dla tego rodzaju pisma procesowego, w tym również ma być wniesiona w terminie (dla stron jest to 30 dni od doręczenia im wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem), ma zawierać zarzuty z katalogu zarzutów dopuszczalnych oraz ma być opłacona (w przypadku, gdy wnosi ją strona). Opłata wynosi 450 zł (jeśli w pierwszej instancji orzekał sąd rejonowy) lub 750 zł. (gdy w pierwszej instancji orzekał sąd okręgowy).

Opłat nie wnosi osoba pozbawiona wolności, żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub pełniący służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Jeżeli danej osoby nie stać na uiszczenie tej opłaty może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie jej od wnoszenia tej opłaty.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »