Kategorie

Zmiana imienia i nazwiska

Magdalena Galas
Przez wiele lat w polskim porządku prawnym kwestię zmiany imion i nazwisk regulowała wielokrotnie nowelizowana ustawa z 1956 roku. Ze względu na realia społeczne i polityczne częstokroć pojawiały się problemy z jej zastosowaniem. Obecnie, od 2009 roku, obowiązuje nowa ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Kto może się ubiegać o zmianę?

Zgodnie z prawem polskim z uregulowań pozwalających na zmianę imienia i nazwiska, poza obywatelami polskimi, mogą korzystać także cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego oraz cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Ci ostatni jednakże mogą tego dokonać tylko i wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Dokonuje się jej w drodze wydania przez odpowiedni organ decyzji o wyrażeniu zgody na zmianę.

Co można zmienić?

Po zmianie, zgodnie z prawem polskim, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów i można posiadać co najwyżej dwa imiona. Osoba ubiegająca się o zmianę imienia i nazwiska może dokonać szeregu drobnych zmian, takich jak pisownia czy zmiana formy właściwej dla rodzaju męskiego lub żeńskiego lub też zmienić imię i nazwisko na zupełnie inne. Można dokonać zarówno zmiany nazwiska rodowego jak i nazwiska noszonego aktualnie. Przy czym, jeżeli nazwisko rodowe i nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa są tożsame i zgłasza się wniosek o zmianę nazwiska małżeńskiego zmiana tego pierwszego zostanie dokonana wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.

Zobacz także: Zmiana nazwiska po rozwodzie

Okoliczności pozwalające na zmianę

Zmiana imienia i nazwiska jest na tyle istotna, iż nie może być dokonana bez przyczyny.

Reklama

Nie wystarczy sama chęć zmiany. Konieczne jest zaistnienie ważnych przyczyn uzasadniających złożenie wniosku o zmianę. Wśród nich ustawa wymienia zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego
obywatelstwo również się posiada

Warto przy tym zaznaczyć, że nie są to jedyne sytuacje pozwalające na dokonanie zmiany. Możliwe jest podanie we wniosku także innych przyczyn, które wydają się wystarczająco ważne. Konieczne jest przy tym podanie wystarczającego uzasadnienia oraz złożenie odpowiednich dokumentów.

Zobacz także: Zmiana nazwiska w Księdze ochrzczonych

Kiedy na pewno spotkamy się z odmową?

Zgodnie z ustawą nie ma możliwości zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, nazwisko osoby wsławionej w dziedzinie kultury, nauki działalności politycznej, społecznej albo wojskowej. Nie możliwa jest zatem zmiana nazwiska na Piłsudski czy Mickiewicz, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada małżonka lub wstępnego o tym nazwisku.

Procedura


Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego z jednoczesnym wniesieniem opłaty skarbowej. Organem właściwym w tych sprawach jest kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. W przypadku gdy nie można ustalić w ten sposób właściwości miejscowej właściwym organem jest z kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca. Osoby mieszkające za granicą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadkach, gdy tego rodzaju wymogi trudno spełnić ustawa dopuszcza złożenie ważnego wniosku o zmianę nazwiska w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zobacz także: Nazwisko po ślubie

Co należy zawrzeć we wniosku?

Reklama

We wniosku podaje się następujące informacje: dane osoby, której zmiana dotyczy (imiona, nazwisko oraz nazwisko rodowe; adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, albo adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące; numer PESEL), imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana oraz uzasadnienie.

Dodatkowo w zależności od przedmiotu zmiany należy dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty. W przypadku zmiany nazwiska dołącza się: odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska. Do wniosku o zmianę imienia należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

Odwołanie

Odwołanie od decyzji organu w sprawie zmiany imienia lub nazwiska należy składać do właściwego miejscowo wojewody.

Skutki, nazwisko dziecka

Zmiana nazwiska przez obydwoje rodziców powoduje z urzędu zmianę nazwiska małoletniego dziecka.

Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany jego nazwiska jest potrzebne także wyrażenie przez nie zgody. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, jest nieznany albo pozbawiony władzy rodzicielskiej. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.

Organy właściwie do wydania decyzji maja obowiązek poinformowania o zmianie innych organów, między innymi organu gminy prowadzącego ewidencję ludności.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  TSUE orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane są do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.