reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Spadki > Postępowanie spadkowe > Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – WZÓR

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – WZÓR

W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, sąd na wniosek może zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Poniżej znajduje się wzór wniosku o zmianę takiego postanowienia.

Przepisem dającym podstawę do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem każda zainteresowana osoba może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę nabycia spadku. Jak powinien wyglądać wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie?

……………………….., dnia ……………….

(miejscowość, data)

Sąd rejonowy w …………………[1]

……………………………………………..

……………………………………………..

(nazwa, wydział, dokładny adres sądu)

Wnioskodawca:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Uczestnicy postępowania:[2]

  1. ……………………………………………..
  2. ……………………………………………..

(imię, nazwisko, dokładny adres)

WNIOSEK O ZMIANĘ POSTANOWIENIA O STWIERDZENIU NABYCIA SPADKU

Ja, niżej podpisany, niniejszym wnoszę o:

  1. Zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd rejonowy  …………………………., z dnia …………………., zapadłego w sprawie o sygn. akt  ………………………….. i stwierdzenie, że spadek po ………………………….. (imię i nazwisko spadkodawcy) zmarłym w dniu ………………………, ostatnio zamieszkałym w …………………………, nabył w całości (np. na podstawie testamentu z dnia……………….,) …………………………… (imię i nazwisko nabywcy spadku).
  2. zasądzenie od uczestników postępowania …………………………….. (wymienić uczestników) na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia ………………………., sygn. ………………….., Sąd Rejonowy w …………………… stwierdził, że spadek po …………………. , zmarłym w dniu …………………., ostatnio zamieszkałym w ……………………, nabyli: …………………………, jako spadkobiercy ustawowi/testamentowi.[3]

[4]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................

Dowód: ………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dowód: ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..........................................................

(własnoręczny podpis)

Załączniki[5]:

  1. …….. odpisy wniosku z załącznikami[6]
  2. odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej[7]
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………

[1] Sąd właściwy dla tego rodzaju wniosku to sąd, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd spadku jest też właściwy do uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia i wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

[2] Uczestnikami postępowania muszą być wszyscy spadkobiercy zmarłego, a jeżeli oni nie żyją, to ich spadkobiercy (np. jeden z synów spadkodawcy zmarł, pozostawiając troje dzieci, które muszą również brać udział w postępowaniu).

[3] Niepotrzebne usunąć.

[4] (w tym miejscu należy opisać okoliczności, które uzasadniają zmianę postanowienia przez sąd. Zgodnie z art. 679 k.p.c. zmiana jest możliwa tylko w sytuacji, gdy okaże się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony. Podstawą takiej zmiany może być więc np. fakt, że odnaleziono testament zmarłego, testament, który był podstawą stwierdzenia nabycia okazał się nieważny, spadkobierca został uznany za niegodnego dziedziczenia, istnieją inni spadkobiercy ustawowi zmarłego, którzy nie byli znani w toku poprzedniego postępowania).

[5] Oprócz niżej wymienionych do wniosku należy dołączyć oryginały odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (jeżeli podstawą zmiany postanowienia jest ujawnienie nowych spadkobierców ustawowych) i testament (jeżeli podstawą zmiany jest wykrycie testamentu).

[6] Tyle odpisów ilu jest uczestników postępowania.

[7] Opłata skarbowa od tego wniosku wynosi 50 zł – można ją opłacić przez zakup znaków opłaty sądowej i naklejenie ich na wniosku lub w kasie sądu, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – WZÓR/ fot. Fotolia
Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – WZÓR/ fot. Fotolia

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami129.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama