| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Spadki > Postępowanie spadkowe > Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu 2018/2019 – WZÓR

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu 2018/2019 – WZÓR

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu rozwianie wątpliwości co do statusu spadku i osób uczestniczących w tym postępowaniu. Prawo do złożenia wniosku do sądu o wszczęcie postępowania ma każda osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Jak powinien wyglądać taki wniosek?

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku służy rozstrzygnięciu wątpliwości co do spadkobrania. Sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy, na wniosek uprawnionej osoby stwierdza nabycie spadku. Prawo do złożeniu takiego wniosku ma każda osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Poniżej prezentujemy jak powinien wyglądać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu.

Polecamy : Poradnik Gazety Prawnej 9/18 Firma w spadku – zarząd sukcesyjny

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

……………………………….., dnia ………………………….

(miejscowość i data)

Sąd rejonowy w ………………….[1]

……………………………………………..

……………………………………………..

(nazwa, wydział, dokładny adres sądu)

Wnioskodawca:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL)

Uczestnicy postępowania:[2]

 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..

(imię, nazwisko, dokładny adres)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU NA PODSTAWIE TESTAMENTU

Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o stwierdzenie, że spadek po …………………………...(imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy) zmarłym w dniu …………………………… (data śmierci), przed śmiercią zamieszkałym w ………………………………………………………………………………… (miejscowość, dokładny adres miejsca zamieszkania zmarłego), na podstawie testamentu, nabyli :

 1. ……………………………………………………….
 2. ……………………………………………………….
 3. ……………………………………………………….

(dane spadkobierców testamentowych: imię, nazwisko, adres)

UZASADNIENIE

Spadkodawca …………………………… (imię nazwisko zmarłego) ostatnio stale zamieszkały w …………………………….. (dokładny adres spadkodawcy, miejscowość i ulica) zmarł w dniu ………………………….. (data śmierci).

Spadkodawca pozostawił(a) testament ........................................................................... (rodzaj testamentu, data sporządzenia). Testament ten nie został odwołany.

Spadkodawca nie pozostawił innych testamentów/pozostawił testament (niepotrzebne skreślić) ............................

W skład spadku wchodzi/nie wchodzi (niepotrzebne skreślić) gospodarstwo rolne o powierzchni ……………… położone w ………………………….. (miejsce położenia).

Jest to pierwsze postępowanie spadkowe po zmarłym.

……………………………….........

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 2. odpis skrócony aktów małżeństwa dla kobiet;
 3. odpis skrócony aktów urodzenia dla mężczyzn;
 4. odpis wniosku (1 egz. dla Sądu +po 1 egz. dla każdego uczestnika postępowania);
 5. dowód dokonania opłaty od wniosku 50 zł (+5 zł za wpis do rejestru spadkodawców, w przypadku, gdy od śmierci spadkodawcy upłynęło ponad 6 miesięcy)[3].
 6. testament (oryginał).

[1] Sąd rejonowy, w którego okręgu zmarły zamieszkiwał w chwili śmierci.

[2] Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są wszystkie osoby, które są potencjalnymi spadkobiercami. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament należy wskazać wszystkie osoby, które powołał do spadku w tym testamencie. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament należy wskazać również spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczyliby, gdyby testament nie był sporządzony. Krąg uczestników postępowania sąd ustala z urzędu (art. 510 k.p.c., art. 670 k.p.c.). Osoby niewskazane we wniosku, a będące koniecznymi uczestnikami postępowania sąd wezwie osobnym postanowieniem do udziału w sprawie. Wskazanie uczestników już we wniosku ułatwia jednak pracę sądowi i pozwala na przyspieszenie postępowania.

[3] Opłaty możesz dokonać przelewem i dołączyć do wniosku potwierdzenie jego dokonania, bądź uiścić w kasie sądu i do wniosku dołączyć uzyskane potwierdzenie.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »