| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Spadki > Postępowanie spadkowe > Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy 2018/2019 – WZÓR

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy 2018/2019 – WZÓR

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu rozwianie wątpliwości co do statusu spadku i osób uczestniczących w tym postępowaniu. Prawo do złożenia wniosku do sądu o wszczęcie postępowania ma każda osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Jak powinien wyglądać taki wniosek?

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku dotyczy zarówno spadkobrania testamentowego jak i ustawowego. Sąd rejonowy, w okręgu którego zamieszkiwał zmarły, na wniosek osoby uprawnionej, stwierdza nabycie spadku. Prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania ma każda osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Poniżej prezentujemy jak powinien wyglądać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy. 

Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy : Poradnik Gazety Prawnej 9/18 Firma w spadku – zarząd sukcesyjny

……………………………….., dnia ………………………….

(miejscowość i data)

Sąd rejonowy w ………………….[1]

……………………………………………..

……………………………………………..

(nazwa, wydział, dokładny adres sądu)

Wnioskodawca:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL)

Uczestnicy postępowania:[2]

 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..

(imiona, nazwiska, dokładne adresy – o ile są nam znane)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU NA PODSTAWIE USTAWY

Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po …………………………...(imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy) zmarłym w dniu …………………………… (data śmierci), przed śmiercią zamieszkałym w ………………………………………………………………………………… (miejscowość, dokładny adres miejsca zamieszkania zmarłego), na podstawie ustawy przez następujących ustawowych spadkobierców:

 • ……………………………………………..……………………………………………..
 • ……………………………………………..……………………………………………..
 • ……………………………………………..……………………………………………..
 • ……………………………………………..……………………………………………..

 (dane ustawowych spadkobierców: imię, nazwisko, adres, stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą)

UZASADNIENIE

Spadkodawca …………………………… (imię nazwisko zmarłego) ostatnio stale zamieszkały w …………………………….. (dokładny adres spadkodawcy, miejscowość i ulica) zmarł w dniu ………………………….. (data śmierci).

Zmarły nie pozostawił testamentu. W dniu śmierci był(a)…………………………………… (podać stan cywilny). Związek małżeński zawierał ……………………………………. (podać ile razy).

W skład spadku wchodzi / nie wchodzi (niepotrzebne skreślić) gospodarstwo rolne o powierzchni ……………… położone w ………………………….. (miejsce położenia).

Jest to pierwsze postępowanie spadkowe po zmarłym.

……………………………….........

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 2. odpis skrócony aktów małżeństwa dla kobiet;
 3. odpis skrócony aktów urodzenia dla mężczyzn;
 4. odpis wniosku (1 egz. dla Sądu +po 1 egz. dla każdego uczestnika postępowania);
 5. dowód dokonania opłaty od wniosku 50 zł (+5 zł za wpis do rejestru spadkodawców, w przypadku, gdy od śmierci spadkodawcy upłynęło ponad 6 miesięcy)[3].

[1] Sąd rejonowy, w którego okręgu zmarły zamieszkiwał w chwili śmierci.

[2] Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są wszyscy potencjalni spadkobiercy. Krąg uczestników postępowania sąd ustala z urzędu, na podstawie art. 510 k.p.c., art. 670 k.p.c. Osoby niewskazane we wniosku, a będące koniecznymi uczestnikami postępowania sąd wezwie osobnym postanowieniem do udziału w sprawie, dlatego nie ma konsekwencji nieoznaczenia uczestników postępowania, jednak oznaczenie wpłynie pozytywne na pracę sądu i czas postępowania.

[3] Opłaty możesz dokonać przelewem i dołączyć do wniosku potwierdzenie jego dokonania, bądź uiścić w kasie sądu i do wniosku dołączyć uzyskane potwierdzenie.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maciocha

Ekspert PFR Portal PPK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »