REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł. Świadczenie wspierające od 120% do 220% renty socjalnej. Co wybrać na 2024 r.?

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł. Świadczenie wspierające od 120% do 220% renty socjalnej. Co wybrać?
Świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł. Świadczenie wspierające od 120% do 220% renty socjalnej. Co wybrać?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r. wyniesie 2988 zł. To podwyżka o 530 zł. Świadczenie wspierające w 2024 r. wynosi od 120% do 220% renty socjalnej. 
rozwiń >

Co wybrać? Pozostanie w poprzednim systemie pomocy, czy przejście na nowy system oparty o świadczenie wspierające?

REKLAMA

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r. o 530 zł

Podwyżka wprowadziło obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku. Na tej podstawie świadczenie to będzie w 2024 r. wypłacane w kwocie 2988 zł. W 2023 r. było to 2458 zł (+530 zł). 

Waloryzacja odbywa się w ślad za zmianami wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało m.in. rodzicom jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

UWAGA! Opiekunowie mogą pracować i otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne - znika ograniczenie w zakresie łączenia świadczenia z pracą.

Świadczenie wspierające w 2024 r.

Jako opiekun osoby niepełnosprawnej możesz: 

 1. kontynuować korzystanie ze świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r.
 2. mieć zawieszone to świadczenie albo
 3. odebrane. 
 

Nowe zasady od 2024 r. dla świadczenia pielęgnacyjnego 

REKLAMA

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom lub innym osobom, które opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Po ukończeniu przez dziecko 18 lat, jako osoba pełnoletnia, będzie mogła ubiegać się o świadczenie wspierające.

Przy czym świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwało opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno jak dotychczas.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WAŻNE! Jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami. Opiekun, który będzie pobierał świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia, które nie koliduje z opieką nad osoba niepełnosprawną bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych, nie będą mogły ubiegać się już o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne osoby dorosłe.

Zmiany te są efektem wprowadzenia świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające w 2024 r.

Świadczenie wspierające otrzyma bezpośrednio osoby z niepełnosprawnością (o ile ma ukończone 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski). Bez znaczenia jest jej dochód. Oznacza to, że opiekun osoby niepełnosprawnej, który do tej pory otrzymywał świadczenie pielęgnacyjne, straci je. 

Wariant 1 - w 2024 r. pozostajesz w poprzednim systemie i kontynuujesz pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego

I wtedy jako opiekun osoby niepełnoprawnej w dalszym ciągu otrzymujesz:

 1. świadczenie pielęgnacyjne, 
 2. specjalny zasiłek opiekuńczy lub 
 3. zasiłek dla opiekuna 

REKLAMA

Osoby, które będą otrzymywały świadczenia opiekuńcze na „starych” zasadach, nie mogą także w 2024 r. podjąć zatrudnienia, by "dorobić sobie". Jest to takie samo ograniczenie jak obecnie. Podkreślamy, że dotyczy to pozostania w starym systemie bez świadczenia wspierającego. Takie informacje znajdują się na stronach www ośrodków pomocy społecznej. Przykładem jest Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach:

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy obecnie otrzymują świadczenia opiekuńcze: świadczenie pielęgnacyjne (ŚP), specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) lub zasiłek dla opiekuna (ZDO) będą mogli otrzymywać je na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to również opiekunów, którzy nabędą prawa do świadczeń opiekuńczych przed wejściem w życie ustawy (do 31 grudnia 2023 r.). Osoby, które będą otrzymywały świadczenia opiekuńcze na „starych” zasadach, nie będę jednak mogły podjąć zatrudnienia i dorabiać do tych świadczeń. 

Opiekunowie, którzy nabędą prawa do końca 2023 r. będą mogli wybrać czy pozostają przy świadczeniach opiekuńczych według starych zasad czy przechodzą na nowy system. Natomiast wszyscy, którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne po 1 stycznia 2024 r, będą otrzymywali wsparcie już na nowych zasadach. Nie będą mieli prawa do świadczenia na „starych” zasadach."

 

WAŻNE! Wariant 1 w przypadku dorosłej niepełnosprawnej zależy od jej decyzji - jeżeli pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością wybierze świadczenie wspierające, to opiekun nie będzie mógł pobierać już świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to logiczna konsekwencja tego, że świadczenie wspierające zastępuje świadczenie pielęgnacyjne.

Wariant 2 - tracisz świadczenie pielęgnacyjne

Taka sytuacja powstaje, gdy osoba niepełnosprawna będzie korzystać ze świadczenia wspierającego.

Wariant 3 - wstrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego (po złożeniu wniosku o świadczenie wspierające)

Ten wariant jest pośredni między wariantem 1 a wariantem 2. Będzie miał miejsce, kiedy jeszcze nie wiemy, co się stanie w zakresie przyznania świadczenia wspierającego. Ale już została wszczęta procedura jego przyznania.

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Jest to tylko czasowe wstrzymanie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego będące efektem złożenia wniosku w sprawie o świadczenie wspierające, o ile świadczenie nie zostanie przyznane. Brak świadczenia wspierającego oznacza:

 1. wypłaty z wyrównaniem świadczeń pielęgnacyjnych za czas załatwienia tej sprawy,
 2. kontynuowanie wypłat świadczenia pielęgnacyjnego.  

Świadczenie wspierające otrzyma osoba, która uzyska minimum 70 punktów. Ilość przyznanych punktów jest kwestią indywidualną zależną od wieku, zdolności osoby do pracy bądź zdolności osoby do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy (od 1 stycznia 2024 r.) świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia (87-100 pkt). Dopiero w następnych latach wskaźniki te będą obniżane  - od stycznia 2025 r. dla osób ze średnim poziomem potrzeb wsparcia (78-86 pkt), a od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z najniższym poziomem potrzeb wsparcia (70-77 pkt).

Dlatego sytuacje, kiedy ktoś starał się od 1 stycznia 2024 r. o świadczenie wspierające, ale go nie otrzymał może być częsta. Co wtedy?

Dla jasności ponownie piszemy, że w przypadku:

1) odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub 

2) pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, 

- odpowiednio świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano.

Czyli wracamy do stanu sprzed rozpoczęcia się starań o świadczenie wspierające.

Świadczenie pielęgnacyjne - pozostałe zasady dla 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie między innymi:

 1. rodzinie zastępczej;
 2. osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;
 3. dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej;
 4. dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej;
 5. dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

Warunek? Sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kiedy wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka

Rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopni niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r.

Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich;
 3. osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej będzie mógł złożyć wyłącznie odpowiednio rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została w danej gminie realizacja świadczeń rodzinnych).

Świadczenie wspierające: Co wojewódzki zespół sprawdzi przed wypełnieniem formularza? 

Sprawdzi zdolność osoby niepełnosprawnej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, co obejmuje:

1) zdolność osoby zainteresowanej do świadomego i samodzielnego zainicjowania wykonania czynności;

2) zdolność osoby zainteresowanej do celowego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania czynności w standardowym czasie uwzględniając wiek osoby zainteresowanej, 

3) zdolność osoby zainteresowanej do kontrolowania wykonywania czynności od początku do końca;

4) konieczność wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą;

5) okoliczności związane z niepełnosprawnością osoby zainteresowanej;

6) nadmierną troskę ze strony innych osób;

7)  utrwalenie stanu zdrowia, w którym znajduje się osoba zainteresowana.

Potrzebę wsparcia ustala się poprzez ocenę 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Można to określić jako "test 32", w co m.in. wchodzi:

zmiana pozycji ciała; poruszanie się w znanym i nieznanym środowisku; sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi; przemieszczanie się środkami transportu; klasyfikacja docierających bodźców; przekazywanie informacji innym osobom; prowadzenie rozmowy; opanowanie nowej umiejętności praktycznej.

Pełny wykaz tych czynności i algorytm obliczania punktów przez wojewódzki zespół w naszym kompendium: Od 1 stycznia 2024 r test 32 czynności u osoby niepełnosprawnej jako warunek otrzymania świadczenia wspierającego [Kompendium]

Warto także zapoznać się z projektem rozporządzenia MRiPS w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia [świadczenie wspierające 2024 r.] 

Świadczenie wspierające to około 3500 zł w 2024 r.

Świadczenie wspierające ma wartość od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej:

1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia (około 3495 zł wyliczone w odniesieniu do wysokości renty socjalnej z 2023 r.),

2) 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia,

3) 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia itd. 

Przyznawanie i wypłaty świadczenia wspierającego odbędzie się etapami.

 • od 1 stycznia 2024 r. - osoby od 87-100 punktów;
 • od 1 stycznia 2025 r. - osoby od 78 do 86 pkt;
 • od 1 stycznia 2026 r. - osoby od 70 do 77 pkt.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(11)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Absurd i głupota rzadu
  2023-11-20 20:50:45
  Czyli dalej jest tragicznie, wymyślili absurd. Mój Syn ma 16 lat, nie mogę podjąć wedle tych przepisów nawet pracy na pół etatu, na czas kiedy on przebywa do południa w specjalnym Ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Tylko mam żyć za 2988 zł poniżej minimalnego wynagrodzenia w biedzie. Państwo polskie trzyma w kleszczach opiekunów osób niepełnosprawnych. Trzeba czekać aż jak skończy 18 lat. Jak mógł rząd coś takiego wymyślić, jak można opiekunów z dziećmi niepełnosprawnymi trzymać w takiej niewoli.
  3
  pokażodpowiedzi (2)
 • CelineDion
  2023-11-20 14:37:26
  Gdzie należy pobrać wniosek na świadczenie wspierajace
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • ?
  2023-11-21 07:08:04
  Piszą tutaj jakieś przekłamania. W urzędzie powiedzieli mi że jeżeli będę pracować to stracę świadczenie pielęgnacyjne. A jedynie będę mógł dorobić do 15 tyś rocznie. A zrobią tak że połowa niepełnosprawnych ozdrowieje
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • REDI
  2023-11-21 14:41:09
  Bzdury piszecie. Opiekun osoby dorosłej na ktora pobiera swiadczenie pielegnacyjne nadal moze je pobierac a ta osoba jesli ma swiadczenie na stałe nie musi stawac na zadne komisje tak jak wy piszecie ,, By zostać na zasadach przyjętych dotychczas należy składać wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ". Nie wprowadzajcie ludzi w blad
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Kasia
  2023-11-22 22:27:35
  Ciekawa jestem jak się sprawa przedstawia gdy rodzic czyli ja matka jestem na emeryturze . Chętnie bym swoją emeryturę wstrzymała i przeszła na jeden z tych dwóch zasiłków . Syn dorosły wymaga całodobowej opieki.
  0
 • Ola
  2023-11-21 07:04:02
  Czy rodzice którzy dzielą się opieką i pracują na zmiany nie skorzystają z świadczenia pielęgnacyjnego? Bo jest to świadczenia na 1 opiekuna. Chore. Powierzam dziecko pod opiekę do przedszkole i mogę iść do pracy ale z mężem zostawić nie mogę bo to koliduje. Kto to wymyślił ? Mam umowę z mężem podpisać że sprawuje opieke tak jak podpisałam z przedszkolem ?
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
W 2024 r. renta wdowia do 10 000 zł? Taki limit dla łączenia emerytur i rent w Sejmie [druk sejmowy nr 82]

Wdowa otrzyma w 2024 r. prawo do połowy świadczeń "ZUSowskich" zmarłego męża. Projekt ustawy przewiduje limit około 10 000 zł wypłaty dla połączonych świadczeń. To dużo, czy mało?

Kontrola na granicy polsko-słowackiej przedłożona do 2 stycznia 2024 r.

Szef MSWiA Paweł Szefernaker przedłużył kontrole na granicy ze Słowacją, tym razem do 2 stycznia, czyli o kolejne 30 dni - wynika z opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia MSWiA.

Dzień wolny za 6 stycznia 2024 r. Co trzeba wiedzieć?

Święto Trzech Króli, które obchodzimy 6 stycznia jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy. Warto pamiętać, iż w 2024 r. wypada ono w sobotę.

Kiedy wolne dla uczniów w 2024 r.? Kiedy egzaminy? Kalendarz

Do końca roku kalendarzowego został jeszcze niecały miesiąc. Dla uczniów oznacza to, że za chwilę koniec I semestru. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw? Kiedy jeszcze można liczyć na wolne? W które dni odbędą się egzaminy ósmoklasisty, a w które maturalne? 

REKLAMA

Anulowany lot? Linia lotnicza płaci za podróż prywatnym odrzutowcem. 805 tys. koron szwedzkich dla polskiej grupy turystów

Od kilku dni szwedzkie portale internetowe opisują sytuację, w której polska rodzina wraz ze znajomymi utknęła na Svalbardzie (Koło Podbiegunowe) po odwołaniu lotu ze względu na strajk Skandynawskich Linii Lotniczych (SAS). Jak nietrudno się domyślić, na Kole Podbiegunowym trudno o alternatywne połączenie. Przez brak innych innych możliwości, polska rodzina wraz ze znajomymi zdecydowała się wynająć prywatny samolot i tym sposobem wrócić do kraju. Następnie wszczęła standardowe postępowanie reklamacyjne… w wyniku którego otrzymała odszkodowanie w zawrotnej kwocie 1 mln koron!
Szybko okazało się, że wypłata miała być wynikiem “niedopatrzenia” linii lotniczych SAS. Przewoźnik pozwał rodzinę i jej znajomych pozwem wzajemnym, żądając zwrotu pieniędzy. Po zaangażowaniu w sprawę kancelarii RPMS, strony doszły do ugody. W rezultacie polska rodzina może zachować ponad 800 tysięcy koron, czyli równowartość ponad 300 tysięcy złotych. 

Raport: programiści z najwyższymi zarobkami wśród freelancerów

Jednocześnie programiści należą do najbardziej zapracowanych freelancerów, Tak wynika z raportu Useme na temat branż freelancingu w Polsce. Jak przedstawiają się dane dotyczące pozostałych profesji?

Seniorka straciła 50 tys. zł, oszukana metodą na "prokuratora". Wcześniej słyszała o podobnych zdarzeniach, ale sama dała się nabrać

Wszystkie oszczędności i pieniądze pożyczone od znajomych przekazała rzekomemu prokuratorowi 72-letnia mieszkanka woj. świętokrzyskiego. Chociaż słyszała wcześniej o podobnych przypadkach, nie domyśliła się, że to może być oszustwo. 

Kryptowaluty 2024. Przez chęć szybkiego zysku inwestorzy stają się mniej ostrożni i łatwo stają się ofiarami oszustw

Cyberataki przeprowadzane na użytkowników portali społecznościowych takich jak YouTube czy X, a więc dawny Twitter, są wyjątkowo wyrafinowane – zwłaszcza gdy przestępcy koncentrują się na osobach zainteresowanych kryptowalutami. Tu nikt nie chce łowić płotek, a każdy haker liczy na duży łup.

REKLAMA

Świadczenia dla pracowników przed Wigilią 2023. To ostatnia szansa na to, żeby skorzystać z 2000 zł zamiast 1000 zł

Sprawdź jakie świadczenia należą się pracownikom przed Wigilią 2023. Pamiętaj, że jest to ostatnia szansa aby pracownik stracił jak najmniej na podatku dochodowym.

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Jak wspierać różnorodność?

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Model pracy zdalnej oraz jego powszechne wykorzystanie pozwoliło na zniesienie wielu barier i ograniczeń, co miało niebagatelny wpływ na aktywizację różnych grup zawodowych. Choć pracodawcy w coraz większym stopniu stawiają na różnorodność, wpisując ją nawet w swoje strategie, to jest to nadal obszar z ogromnym potencjałem talentów. Niestety, wiele osób z niepełnosprawnościami wciąż napotyka przeszkody na drodze do rozpoczęcia nowej przygody zawodowej. 

REKLAMA