Kategorie

Umowa zastawu na prawach - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Przedmiotem zastawu mogą być również zbywalne prawa. Umowa dotycząca zastawu na prawach powinna być sporządzona w formie pisemnej z datą pewną.


UMOWA ZASTAWU NA PRAWACH


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Zastawnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................,  zwanym dalej Zastawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:


§ 1

Strony oświadczają, że w chwili zawarcia niniejszej umowy Zastawnikowi przysługuje bezsporna i wymagalna wierzytelność wynikająca z umowy ............................... z dnia .......................... w wysokości .......... zł (...............................................................), zwana dalej wierzytelnością.

§ 2

Zastawca oświadcza, że jest wspólnikiem spółki ........................... sp. z o.o. z siedzibą w .................................., nr KRS ................., w której posiada ....... udziałów (zwanych dalej udziałami) o wartości nominalnej ........... zł, o łącznej wartości ......... zł (..........................................................), co stanowi ...... % w kapitale zakładowym spółki. Zastawca oświadcza, że zgodnie z § 24 umowy spółki ..................................... sp. z o.o. Zastawnik może wykonywać prawo głosu.

§ 3

1. Zastawca ustanawia w celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika wynikającej z umowy ............................................ z dnia ................................................ zastaw na udziałach spółki ......................................, a Zastawnik zastaw przyjmuje.

2. Zastawca oświadcza, że zastawienie udziałów nie zostało uzależnione przez umowę spółki ..................................... sp. z o.o. od zgody spółki ani ograniczone w żaden inny sposób.

3. Zastawca oświadcza, że udziały nie były wcześniej przedmiotem zastawu oraz że nie zostały obciążone w inny sposób. Ponadto Zastawca oświadcza, że spółce ....................................... sp. z o.o. nie przysługują wobec niego żadne roszczenia związane z udziałami.

§ 4

1. Zastawca jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie spółkę ................................ sp. z o.o. o zawarciu niniejszej umowy i ustanowieniu zastawu na udziałach oraz przedstawić spółce egzemplarz niniejszej umowy.

2. Od chwili gdy spółka ................................. sp. z o.o. otrzyma zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 wraz z egzemplarzem niniejszej umowy Zastawnik będzie wykonywał prawo głosu z zastawionych udziałów. Uprawnienie Zastawnika wygasa wraz z wygaśnięciem zastawu.

§ 5

W przypadku zbycia udziałów Zastawca ma obowiązek poinformować nabywcę o obciążeniu go prawem zastawu.

§ 6

W przypadku nie zapłacenia Zastawnikowi kwoty .................. zł (.......................................................) zaspokojenie jego roszczeń nastąpi według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. 

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w drodze polubownej.

2. W przypadku niemożności załatwienia sporu w wskazany w ust. 1 sposób sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Zastawnika.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla spółki ............................... sp. z o.o...........................................          ...........................................
               Zastawnik                                    Zastawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zastawu na prawach

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.

  Dodatek energetyczny w 2021 r.

  Dodatek energetyczny w 2021 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Ile aktualnie wynosi takie świadczenie?

  Limity dorabiania dla emerytów z KRUS od września 2021 r.

  Ile może dorobić emeryt i rencista KRUS od 1 września 2021 r.? Przy jakich kwotach świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone?

  Grzywna za podrzucanie śmieci

  Czy za podrzucanie śmieci sąsiad może zapłacić grzywnę? Co z możliwością wykorzystania nagrania z monitoringu?

  Czerwcowi emeryci - jakie zmiany?

  Czerwcowi emeryci już nie stracą. Ich emerytury zostaną przeliczone przez ZUS z urzędu na korzystniejszych zasadach.

  KE zwraca się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę

  Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji dotyczącej środków tymczasowych z 14 lipca.