| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa zastawu na prawach - WZÓR UMOWY

Umowa zastawu na prawach - WZÓR UMOWY

Przedmiotem zastawu mogą być również zbywalne prawa. Umowa dotycząca zastawu na prawach powinna być sporządzona w formie pisemnej z datą pewną.


UMOWA ZASTAWU NA PRAWACH


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Zastawnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................,  zwanym dalej Zastawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:


§ 1

Strony oświadczają, że w chwili zawarcia niniejszej umowy Zastawnikowi przysługuje bezsporna i wymagalna wierzytelność wynikająca z umowy ............................... z dnia .......................... w wysokości .......... zł (...............................................................), zwana dalej wierzytelnością.

§ 2

Zastawca oświadcza, że jest wspólnikiem spółki ........................... sp. z o.o. z siedzibą w .................................., nr KRS ................., w której posiada ....... udziałów (zwanych dalej udziałami) o wartości nominalnej ........... zł, o łącznej wartości ......... zł (..........................................................), co stanowi ...... % w kapitale zakładowym spółki. Zastawca oświadcza, że zgodnie z § 24 umowy spółki ..................................... sp. z o.o. Zastawnik może wykonywać prawo głosu.

§ 3

1. Zastawca ustanawia w celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika wynikającej z umowy ............................................ z dnia ................................................ zastaw na udziałach spółki ......................................, a Zastawnik zastaw przyjmuje.

2. Zastawca oświadcza, że zastawienie udziałów nie zostało uzależnione przez umowę spółki ..................................... sp. z o.o. od zgody spółki ani ograniczone w żaden inny sposób.

3. Zastawca oświadcza, że udziały nie były wcześniej przedmiotem zastawu oraz że nie zostały obciążone w inny sposób. Ponadto Zastawca oświadcza, że spółce ....................................... sp. z o.o. nie przysługują wobec niego żadne roszczenia związane z udziałami.

§ 4

1. Zastawca jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie spółkę ................................ sp. z o.o. o zawarciu niniejszej umowy i ustanowieniu zastawu na udziałach oraz przedstawić spółce egzemplarz niniejszej umowy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »