Kategorie

Umowa zastawu na prawach - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Przedmiotem zastawu mogą być również zbywalne prawa. Umowa dotycząca zastawu na prawach powinna być sporządzona w formie pisemnej z datą pewną.


UMOWA ZASTAWU NA PRAWACH


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Zastawnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................,  zwanym dalej Zastawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:


§ 1

Strony oświadczają, że w chwili zawarcia niniejszej umowy Zastawnikowi przysługuje bezsporna i wymagalna wierzytelność wynikająca z umowy ............................... z dnia .......................... w wysokości .......... zł (...............................................................), zwana dalej wierzytelnością.

§ 2

Zastawca oświadcza, że jest wspólnikiem spółki ........................... sp. z o.o. z siedzibą w .................................., nr KRS ................., w której posiada ....... udziałów (zwanych dalej udziałami) o wartości nominalnej ........... zł, o łącznej wartości ......... zł (..........................................................), co stanowi ...... % w kapitale zakładowym spółki. Zastawca oświadcza, że zgodnie z § 24 umowy spółki ..................................... sp. z o.o. Zastawnik może wykonywać prawo głosu.

§ 3

Reklama

1. Zastawca ustanawia w celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika wynikającej z umowy ............................................ z dnia ................................................ zastaw na udziałach spółki ......................................, a Zastawnik zastaw przyjmuje.

2. Zastawca oświadcza, że zastawienie udziałów nie zostało uzależnione przez umowę spółki ..................................... sp. z o.o. od zgody spółki ani ograniczone w żaden inny sposób.

3. Zastawca oświadcza, że udziały nie były wcześniej przedmiotem zastawu oraz że nie zostały obciążone w inny sposób. Ponadto Zastawca oświadcza, że spółce ....................................... sp. z o.o. nie przysługują wobec niego żadne roszczenia związane z udziałami.

§ 4

1. Zastawca jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie spółkę ................................ sp. z o.o. o zawarciu niniejszej umowy i ustanowieniu zastawu na udziałach oraz przedstawić spółce egzemplarz niniejszej umowy.

2. Od chwili gdy spółka ................................. sp. z o.o. otrzyma zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 wraz z egzemplarzem niniejszej umowy Zastawnik będzie wykonywał prawo głosu z zastawionych udziałów. Uprawnienie Zastawnika wygasa wraz z wygaśnięciem zastawu.

§ 5

W przypadku zbycia udziałów Zastawca ma obowiązek poinformować nabywcę o obciążeniu go prawem zastawu.

§ 6

W przypadku nie zapłacenia Zastawnikowi kwoty .................. zł (.......................................................) zaspokojenie jego roszczeń nastąpi według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. 

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w drodze polubownej.

2. W przypadku niemożności załatwienia sporu w wskazany w ust. 1 sposób sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Zastawnika.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla spółki ............................... sp. z o.o...........................................          ...........................................
               Zastawnik                                    Zastawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zastawu na prawach

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

  Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

  Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

  Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

  Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

  Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

  „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

  Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

  Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

  Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

  Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

  Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

  Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

  Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

  Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

  Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

  Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

  Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

  Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

  Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.

  Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym?

  Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym? Na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy.

  Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r.

  Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r. zostały w określonych przypadkach złagodzone. Co zmieniło nowe rozporządzenie?

  Mecenas Pruszyńska: Rolą mediacji jest wygaszanie konfliktu

  „Mediacje sprawdzają się zarówno w prawie gospodarczym, jak i cywilnym” – przekonuje radca prawny Iwona Pruszyńska.

  Alimenty natychmiastowe a dłużnicy alimentacyjni

  Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy po wprowadzeniu przepisów zaległości dłużników wzrosną?

  Obostrzenia czerwiec 2021

  Obostrzenia na czerwiec 2021 r. przedstawił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Co z weselami?

  Rekrutacja przez sztuczną inteligencję oczami kandydatów [BADANIE]

  Rekrutacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Dla większości kandydatów nie stanowiłoby to problemu. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

  Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

  Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta dla siebie i dla dziecka? Co daje posiadanie takiego konta?

  Polski Ład - emeryci stracą czy zyskają na zmianach?

  Ci, którzy dziś otrzymują ponad 5 tys. zł brutto miesięcznie, stracą na nowym systemie podatkowym. Emeryci jednak jako całość to jedna z tych grup, które na Polskim Ładzie skorzystają najwięcej.