| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Zastaw rejestrowy stanowi modyfikację zwykłego zastawu. We wzorze można znaleźć umowę w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku.


UMOWA W SPRAWIE USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO

NA RZECZACH CO DO GATUNKU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. Bankiem ................................. z siedzibą w ............................... Oddział w ................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Bankiem lub Zastawnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ......................................... zam. w ...................................., przy ul. ....................................,  zwanym dalej Zastawcą,


o następującej treści:


§ 1

Bank oświadcza, że w dniu ....................... udzielił Zastawcy na podstawie umowy kredytowej nr ......../.......................................... z dnia .............................. kredytu w wysokości .................... zł

(.................................................................................). Kredyt został udzielony na okres .... miesięcy, a termin całkowitej spłaty kredytu upływa w dniu ........................................, przy czym Zastawca zobowiązał się przeznaczyć udzielony mu kredyt na wypłatę swoim pracownikom wynagrodzeń za następujące okresy: .........................................

§ 2

1. Zastawca ustanawia w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z umowy kredytowej nr .........../............... z dnia ............................... zastaw rejestrowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zwanej dalej ustawą  (Dz.U. z dnia 19.12.1996 r., nr 149, poz. 703 z późn. zm.) na 5000 ton węgla wydobytego przez Zastawcę, klasy I, który został zgromadzony na bocznicy kolejowej w ......................................, a Bank zastaw przyjmuje.

2. Rynkowa wartość zastawianego węgla według cennika Zastawcy z dnia zawarcia niniejszej umowy wynosi ................. zł (........................................................................) za 1 tonę, tj. .................. zł (...................................................................).

3. Zastawca oświadcza, że na bocznicy kolejowej wskazanej w ust. 1 nie składuje innego węgla poza węglem w ilości i asortymencie określonej w ust. 1.

§ 3

Przedmiot zastawu pozostaje w posiadaniu Zastawcy. Zastawca ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem węgla na bocznicy kolejowej, a ponadto koszty ochrony węgla przed warunkami atmosferycznymi, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »