REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

Zastaw rejestrowy stanowi modyfikację zwykłego zastawu. We wzorze można znaleźć umowę w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku.


UMOWA W SPRAWIE USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO

NA RZECZACH CO DO GATUNKU

REKLAMA

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. Bankiem ................................. z siedzibą w ............................... Oddział w ................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Bankiem lub Zastawnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,

Dalszy ciąg materiału pod wideo


oraz

2. ......................................... zam. w ...................................., przy ul. ....................................,  zwanym dalej Zastawcą,


o następującej treści:


§ 1

Bank oświadcza, że w dniu ....................... udzielił Zastawcy na podstawie umowy kredytowej nr ......../.......................................... z dnia .............................. kredytu w wysokości .................... zł

(.................................................................................). Kredyt został udzielony na okres .... miesięcy, a termin całkowitej spłaty kredytu upływa w dniu ........................................, przy czym Zastawca zobowiązał się przeznaczyć udzielony mu kredyt na wypłatę swoim pracownikom wynagrodzeń za następujące okresy: .........................................

§ 2

REKLAMA

1. Zastawca ustanawia w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z umowy kredytowej nr .........../............... z dnia ............................... zastaw rejestrowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zwanej dalej ustawą  (Dz.U. z dnia 19.12.1996 r., nr 149, poz. 703 z późn. zm.) na 5000 ton węgla wydobytego przez Zastawcę, klasy I, który został zgromadzony na bocznicy kolejowej w ......................................, a Bank zastaw przyjmuje.

2. Rynkowa wartość zastawianego węgla według cennika Zastawcy z dnia zawarcia niniejszej umowy wynosi ................. zł (........................................................................) za 1 tonę, tj. .................. zł (...................................................................).

3. Zastawca oświadcza, że na bocznicy kolejowej wskazanej w ust. 1 nie składuje innego węgla poza węglem w ilości i asortymencie określonej w ust. 1.

§ 3

Przedmiot zastawu pozostaje w posiadaniu Zastawcy. Zastawca ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem węgla na bocznicy kolejowej, a ponadto koszty ochrony węgla przed warunkami atmosferycznymi, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi.

§ 4

1. Zastawca zobowiązuje się, że nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu przed całkowitą spłatą kredytu, o którym mowa w § 1 i wygaśnięciem zastawu rejestrowego. W przypadku zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu w czasie trwania zastawu rejestrowego Bank może żądać natychmiastowej zapłaty niespłaconej części kredytu wraz z odsetkami określonymi w umowie kredytowej.

2. W czasie istnienia zastawu Zastawca zobowiązuje się nie przenosić przedmiotu zastawu w inne miejsce niż określone w § 2.

§ 5

W przypadku nie spłacenia przez Zastawcę udzielonego kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej i § 1 niniejszej umowy Bank ma prawo przejąć na własność przedmiot zastawu na podstawie art. 22 ustawy. W takim przypadku Zastawnik złoży Zastawcy pisemne oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu i wezwie Zastawcę do przekazania wszelkich dokumentów umożliwiających rozporządzanie węglem.

§ 6

W przypadku przejęcia przedmiotu zastawu na własność Bank jest zobowiązany zwrócić Zastawcy nadwyżkę w terminie 14 dni od dnia przejęcia, jeżeli wartość przedmiotu zastawu jest wyższa od wysokości wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Zastawcy kredytu.

§ 7

Niezależnie od uprawnień Banku określonych w § 5 i § 6 umowy Bank w przypadku nie spłacenia przez Zastawcę kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej i § 1 niniejszej umowy ma prawo sprzedać przedmiot zastawu w drodze przetargu publicznego według zasad określonych w art. 24 ustawy. W takim przypadku Bank zawiadomi Zastawcę na piśmie o skorzystaniu z tego uprawnienia.

§ 8

Bank jest zobowiązany zawiadomić Zastawcę o zamierzonym podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń wynikających z umowy kredytowej. W szczególności dotyczy to skorzystania przez Bank z uprawnień określonych w § 5 i § 7 umowy. Zawiadomienie nastąpi na piśmie. Zastawca może w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia spłacić kredyt w całości.

§ 9

Zaspokojenie roszczeń Banku może również nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.

§ 10

Zastawca zobowiązany jest zgłosić do Sądu Rejonowego w ................................... wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w drodze polubownej.

2. W przypadku niemożności załatwienia sporu w wskazany w ust. 1 sposób sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Zastawnika.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla Sądu Rejonowego w .................................
..........................................          ...........................................
                   Bank                                   Zastawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Do 600 euro odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot. Zwrot 25% albo 50% ceny biletu za opóźniony pociąg

W przypadku opóźnionego albo odwołanego lotu samolotem podróżny (konsument) może otrzymać rekompensatę (odszkodowanie) od 250 do 600 euro. Natomiast za opóźnienie pociągu odszkodowanie w wysokości 25 proc. lub 50 proc. ceny biletu. Taką informację przekazała Polskiej Agencji Prasowej koordynator ECK Polska Renata Yanisiv. W przypadku noclegów można reklamować niezgodności z ofertą i warunkami umowy.

Bon senioralny już w tym kwartale. Taki jest plan rządu

Projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Tak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł. Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia.

e-Doręczenia w kancelariach komorniczych. System ma przynieść oszczędności finansowe

Komornicy sądowi jako pierwsi wprowadzają system e-Doręczeń. Docelowo dostęp do wszystkich postępowań komorniczych ma być cyfrowy. System e-Doręczeń ma przynieść kancelariom komorniczym znaczne oszczędności finansowe.

Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

REKLAMA

Jedna lekcja religii w szkole, dodatkowe w salkach katechetycznych. MEN: zmiany od 1 września 2025 roku

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że jedną lekcję religii tygodniowo w szkołach zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach zajęć w salkach katechetycznych - dodała.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

REKLAMA

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

REKLAMA