| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Strony postępowania > Wyłączenie sędziego na wniosek strony

Wyłączenie sędziego na wniosek strony

Przyczyną wyłączenia sędziego na wniosek strony w postępowaniu cywilnym jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby ona wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Przepis art. 49  kodeksu postępowania cywilnego nie ogranicza wyłączenia do sytuacji, w której wątpliwości co do bezstronności sędziego wywoływałby stosunek osobisty między sędzią a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym.

Wystarczy jakakolwiek okoliczność, która może stać się uzasadnioną przyczyną wątpliwości co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Należy odróżnić kontakty urzędowe łączące sędziów z innymi osobami w związku z wykonywanymi przez te osoby obowiązkami zawodowymi (jak np. z adwokatami, ławnikami, prokuratorami, radcami prawnymi, kuratorami itp.) od stosunków osobistych natury emocjonalnej (np. pokrewieństwa, przyjaźni) lub gospodarczej (osobiste powiązanie majątkowe, kredytowe itp.). Tylko te drugie stosunki mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego i być podstawą do wyłączenia sędziego (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 1971 r. I CZ 121/71).

Zobacz: Kodeks postępowania cywilnego

Podkreślić przy tym należy, że podstawą wyłączenia jest już sama możliwość powstania wątpliwości, i to zarówno u podmiotów zgłaszających wniosek o wyłączenie, jak i u innych występujących w procesie, jak również u osób spoza procesu. Strona zgłaszająca taki wniosek musi je jedynie uprawdopodobnić.

We wniosku o wyłączenie sędziego można również wskazywać na wszystkie te okoliczności, które winny spowodować wyłączenie sędziego z mocy samego prawa.

Pobierz: Bezpłatny wniosek o wyłączenie sędziego

W praktyce spotyka się również wnioski, które zawierają ogólne roszczenie wyłączenia wszystkich sędziów danego sądu. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że wniosek taki jest wadliwy. Ustawa nie przewiduje możliwości wyłączenia sądu, a jedynie wyłączenie sędziego. Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu jest w istocie wnioskiem o wyłączenie sądu. Wyłączenie sądu miałoby więc miejsce wówczas, gdyby między jedną ze stron lub jej przedstawicielem a wszystkimi sędziami danego sądu zachodził stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności każdego z nich.

Niezbędne jest wykazanie zarzutu osobno dla każdego z sędziów. Podstawą wniosku nie może być bowiem okoliczność, że sędzia orzekający w sprawie pozostaje z innymi osobami np. sędzią tego sądu w przyjacielskich stosunkach. Nie jest bowiem istotne, co łączy sędziego orzekającego z innymi osobami, ale to, co ewentualnie łączy go z jedną ze stron lub jej przedstawicielem.

Zobacz: W sądzie

Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. Wniosek jest wolny od opłat.

O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów - sąd nad nim przełożony. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »