reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Więziennictwo > Zasady wykonywania kary > Umorzenie kary grzywny

Umorzenie kary grzywny

Jedną z podstawowych zasad polskiego systemu prawa karnego wykonawczego jest bezzwłoczne wykonywanie kary po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Co do zasady kara orzeczona musi zostać wykonana w całej rozciągłości. W przypadku jednak omawianej sankcji karnej możliwym jest skorzystanie przez skazanego z dobrodziejstwa instytucji umorzenia grzywny.

Zgodnie z treścią art. 51 kodeksu karnego wykonawczego sąd może umorzyć orzeczoną karę grzywny w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Każdorazowo w rozstrzyganym przypadku muszą wystąpić jednocześnie trzy przesłanki:
1) skazany nie może uiścić grzywny;
2) przyczyny niemożności uiszczenia grzywny są niezależne od skazanego;
3) niemożliwe lub niecelowe okazało się wykonanie kary grzywny w innej formie.

Niemożność uiszczenia orzeczonej kary grzywny w postępowaniu wykonawczym oceniona musi być poprzez badanie pogorszenia sytuacji majątkowej skazanego już po wydaniu wyroku. Sąd bowiem w postępowaniu wykonawczym nie może podważyć tego co musiał stwierdzić sąd I-ej instancji aby móc wobec skazanego orzec karę grzywny. Zdaniem sądu orzekającego grzywnę w dniu wydawania wyroku sytuacja majątkowa, finansowa i rodzina dawała podstawy do twierdzenia, że skazany będzie w stanie grzywnę orzeczoną zapłacić. 

Zobacz serwis: Sprawy karne

Przedstawione twierdzenie znajduje potwierdzenie w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 23 maja 2007 roku. W przytoczonym orzeczeniu Sąd stwierdził, że „Skoro sąd orzekający wydając wyrok skazujący, doszedł do przekonania, że grzywna może być uiszczona, gdyż nie zachodzą przesłanki art. 58 § 2 kodeksu karnego, skazany musiałby wykazać, że podstawy do jej umorzenia zaistniały w okresie od wydania wyroku do czasu złożenia wniosku. Odbywanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie może być utożsamiane z przesłankami, o których stanowi art. 51 kodeksu karnego wykonawczego”. (II AKzw 388/07)

W przedstawionym powyżej wyroku Sąd Apelacyjny zwraca uwagę na okoliczność, o której składający wniosek o umorzenie grzywny musi pamiętać. To na nim spoczywa obowiązek udowodnienia, że w jego przypadku wystąpiły okoliczności uzasadniające umorzenie kary grzywny. Co do zasady sąd w tego rodzajach sprawach nie działa z urzędu.

Niemożność uiszczenia grzywny musi mieć charakter trwały, nie zaś czasowy, musi zaistnieć z przyczyn, na które skazany nie miał wpływu, pozostawały one zatem poza sferą jego woli. Stwierdzenie przez sąd, że niemożność uiszczenia grzywny zaistniała z przyczyn zawinionych przez skazanego powinna uniemożliwić jej umorzenie. 

Pobierz: Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty

Niemożność lub niecelowość wykonania kary grzywny w innej drodze należy odnosić do wszystkich pozostałych, poza dobrowolnym uiszczeniem, form jej wykonania wymienionych w kodeksie, a więc: egzekucji, odroczenia ściągnięcia lub rozłożenia na raty, pracy społecznie użytecznej, zastępczej kary pozbawienia wolności (łącznie z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania). Umarzając w całości lub części grzywnę, sąd jest obowiązany wykazać, w oparciu o jakie przesłanki doszedł do wniosku, iż wykonanie grzywny w żadnej z wymienionych form nie jest możliwe lub celowe.

W orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego jak i Sądów Apelacyjnych powtarza się często stwierdzenie, że aby umorzyć grzywnę należy wcześniej formalnie wszcząć i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne. Dla przykładu warto przytoczyć to, co Sąd Najwyższy stwierdził w postanowieniu z 24 marca 2006 r. „...Przesłanką stwierdzenia niemożliwości i nierealności uiszczenia kosztów i grzywny jest bezskuteczność egzekucji. Stąd też domaganie się umorzenia w całości tych należności, bez uprzedniego postępowania egzekucyjnego jest przedwczesne”. (WZ 10/06)

Zobacz serwis: Wykroczenia

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama