| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Nagroda jubileuszowa dla policjantów

Nagroda jubileuszowa dla policjantów

Policjantom przysługuje za określone lata służby nagroda jubileuszowa. Może ona wynieść nawet trzykrotność zarobków policjanta. Policjantowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: po 20 latach służby — 75 %, po 25 latach służby — 100 %, po 30 latach służby — 150 %, po 35 latach służby — 200 %, po 40 latach służby — 300 % miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Do okresu służby, od którego zależy nabycie przez policjanta prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

  • okresy służby i pracy oraz inne okresy uwzględniane policjantom przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat,
  • okres studiów w szkole wyższej przewidziany programem nauczania w łącznym wymiarze nie większym niż 5 lat, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia.

Policjant jest obowiązany udokumentować prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Do dokumentowania okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące przy ustalaniu wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego policjantów.

Zobacz również: Podwyższenie emerytury dla policjantów

Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi uposażenie przysługujące policjantowi w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze uposażenie należne w dniu nabycia prawa do nagrody. Ponadto w razie wypłaty nagrody jubileuszowej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego, podstawę jej obliczania stanowi uposażenie należne policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia z dnia na-bycia prawa do nagrody jubileuszowej.

W przypadku zawieszenia policjantowi części uposażenia podstawę obliczania nagrody jubileuszowej, stanowi pełne uposażenie.

Należy zaznaczyć, że policjant nabywa prawo do nagrody jubileuszowej danego stopnia, z zastrzeżeniem w dniu upływu wymaganego okresu służby. Policjant, który w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających zaliczanie do okresów służby okresów dotychczas nie podlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej osiągnął staż dłuższy od wymaganego, prawo do nagrody jubileuszowej nabywa w dniu wejścia w życie tych przepisów.

Jeżeli w okolicznościach osiągnięty okres służby uprawnia jednocześnie do kilku nagród, policjantowi wypłaca się tylko jedną nagrodę najwyższą. Ponadto w razie nabycia prawa do nagrody wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do niższej nagrody, przysługuje z tego tytułu wyrównanie do wysokości nagrody wyższej.

Zobacz również: Kto ma prawo do nagrody jubileuszowej?

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do policjanta, który w związku z udokumentowaniem okresów zaliczanych do okresu służby nabył prawo do nagrody wyższego stopnia przed dniem nabycia prawa do nagrody niższego stopnia ustalonego na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby albo na będzie je nie później niż w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »